Autokorekta i Sprawdzanie Pisowni

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Autokorekta i Sprawdzanie Pisowni.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

Autokorekta

Przykład 1.

Autokorekta to narzędzie, które podczas pisania zamienia błędnie napisane wyrazy na ich właściwą pisownię.

W pewnych przypadkach funkcjonalność ta może okazać się dość uciążliwa.

 

Jeżeli np. w arkuszu, który jest w języku polskim, chcemy napisać zdanie po niemiecku: „Sie is ein Modell und sie sieht Gut aus.” Wyrazy Sie i sie (ona) zostaną zamienione przez Autokorektę na „Się” i „się”.

 

 

Opcję Autokorekty znajdziemy po wybraniu ‘PLIK’ " ‘Opcje’ " ‘karta Sprawdzanie’ " ‘Opcje Autokorekty…

 

 

Autokorektę możemy zupełnie wyłączyć, poprzez odhaczenie znaczka przy „Zmień tekst podczas pisania”, lub usunąć tylko te zamiany, które są dla nas uciążliwe.

Wpisujemy ‘sie’ w okienko ‘Zamień’ i wciskamy ‘Usuń’. Od tego momentu wyraz nie będzie zamieniany.

 

 

Czasami zdarza się, że skróty nazw używanych powszechnie w firmach, znajdują się na liście wyrazów do autokorekty.

W powyższy sposób możemy je z niej usunąć.

 

 

 

Przykład 2.

 

Polecenia autokorekty możemy też użyć do wprowadzania długich lub skomplikowanych nazw, które często wpisujemy.

Jeżeli przygotowujemy w Excelu opisy procesów lub spisujemy zadania do wykonania ustalone na jakimś spotkaniu i często będziemy używać imion i nazwisk współpracowników dobrą inwestycją jest wprowadzenie ich inicjałów, które automatycznie będą zamieniane na nazwiska w pełnym brzmieniu.

Po wprowadzeniu inicjałów i pełnego imienia i nazwiska tak jak poniższym rysunku klikamy przycisk ‘Dodaj’, a po dodaniu w ten sposób wszystkich osób ‘OK’.

 

 

 

Innym przykładem może być dodanie nazwy firmy, w której pracujemy, w umownym skrócie i w pełnym brzmieniu np. bd i „Bardzo Duża Spółka Akcyjna”.

Od tego momentu zamiast wpisywać całą nazwę wpisujemy ‘bd’ i po wciśnięciu spacji, przecinka, kropki etcbd’ samo zamieni się na pełną nazwę firmy.

 

Funkcjonalność ta działa tak samo w innych programach pakietu Office, więc z powyżej opisanego przyspieszenia pracy możemy też skorzystać w Wordzie lub Power Poincie.

 

 

Sprawdzanie pisowni

Polecenie ‘Pisownia’ znajduje się na karcie ‘RECENZJA’.

 

 

Po jego uruchomieniu mamy możliwość sprawdzenia pisowni dla całego arkusza.

Język słownika możemy wybrać u dołu tego okna, wybór i ilość słowników zależy od wersji Excela jaką mamy zainstalowaną.

Dla pliku Excela może być wybrany tylko jeden język naraz, nawet jeśli zaznaczymy obszar komórek i zmienimy język, ustawienie to zostanie zmienione dla wszystkich arkuszy Excela.

 

 

Słowa specyficzne dla danej firmy sugeruję dodać do słownika, dzięki czemu nie będą już więcej pokazywane jako błąd.

 

 

UWAGA: W przeciwieństwie do programu Word, Excel przyjmie każdy wprowadzony tekst i nie podkreśli czerwoną linią wyrazów nie będących w słowniku.

 

 

Dla porównania poniżej prezentuję ten sam tekst w programie Word.

 

 

Należy jednak pamiętać że zarówno w programie Word jak i Excel sprawdzane jest wyłącznie to czy dany wyraz znajduje się w słowniku a nie to w jakim kontekście został użyty, poniższy przykład z wyrazem „Może” dobrze to obrazuje.

 

Dodatkowo wiele wyrazów używanych potocznie nie znajduje się w słowniku, w najnowszej wersji znajdziemy już marketingowców ale ‘Róbta co Chceta’ jeszcze nie.