Blokowanie Okna Podział Okna

 

Wszystkie przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela Blokowanie Okna Podzial Okna.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Blokowanie Okna

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Blokowanie Okna Podział Okna’)

 

Jeżeli pracujemy na dużej tabeli, w której jest więcej wierszy lub kolumn niż można zobaczyć na ekranie i zachodzi konieczność przewijania dużym ułatwieniem jest zablokowanie okienek, dzięki czemu nagłówki wierszy lub kolumn są cały czas widoczne.

W poniższym przykładzie tabela zawiera sprzedaż 600 produktów w podziale na 12 miesięcy.

Aby zablokować okienka należy najpierw ustawić znacznik aktywnej komórki w pierwszej komórce z danymi w poniższym przykładzie w komórce C5.

 

 

Kolejnym krokiem jest kliknięcie na ikonę * lub wybranie z Menu: Okno → Zablokuj okienka.

(ikona * może nie być widoczna)

 

 

W efekcie włączenia filtra, jeśli znacznik aktywnej komórki przesuniemy w prawo lub w dół poza oryginalnie widoczny ekran pierwsze wiersze/kolumny zostaną automatycznie ukryte, będą znów widoczne, jeśli znacznik aktywnej komórki przesuniemy w górę lub w lewo.

 

 

Można także ukrywać tylko kolumny lub tylko wiersze. W tym celu przed włączeniem blokowania okienek należy wybrać odpowiedni wiersz lub kolumnę.

Ukrywanie wyłączamy klikając ikonę * lub wybierając z Menu: Okno → Odblokuj okienka.

 

 

Podział okna

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Blokowanie Okna Podział Okna’)

 

Możemy także podzielić widok na 2 lub 4 części, na których możemy ustawić widok różnych części tego samego arkusza.

Aby włączyć podział należy wybrać z Menu: Okno → Podziel

Aby go wyłączyć Menu: Okno → Usuń podział, lub przesunąć podział do którejkolwiek granicy okna.

Jeżeli w momencie włączania podziału wybrana będzie kolumna lub wiersz okno zostanie podzielona na 2 części, w przeciwnym razie na 4 części.

 

Granice podziału można łatwo przesuwać klikając na granicy lewym przyciskiem myszy i przesuwając znacznik w wybrane miejsce mając wciśnięty lewy klawisz.

 


 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007