Listy Własne

 

Przykłady opisane w tej lekcji mogą być przerobione w nowo utworzonym arkuszu Excela.

 

W Excelu istnieje możliwość wypełniania komórek kolejnymi danymi, bez konieczności wpisywania ich.

Jeżeli jakaś nazwa kończy się cyfro, skopiowanie jej poprzez przeciągnięcie czarnego kwadracika, spowoduje zwiększenie tej cyfry o 1 w każdej kolejnej komórce (pierwsza linia w poniższym przykładzie).

 

Jeżeli chcielibyśmy wypełnić kolejne komórki latami zaczynając od 2001, wystarczy, że wpiszemy 2001 i skopiujemy tą cyfrę przytrzymując jednocześnie Ctrl.

Drugim sposobem na przygotowanie takiej listy jest wprowadzenie dwóch pierwszych liczb zaznaczenie obu i skopiowanie ich dalej, to rozwiązanie ma tą dodatkową zaletę, że różnica pomiędzy liczbami może być dowolna.

 

Po wpisaniu nazwy miesiąca i skopiowaniu jej w kolejnych komórkach wprowadzone zostaną kolejne miesiące, podobnie z nazwami dnia tygodnia.

Automatycznie jest to możliwe tylko zgodnie z wersją językową Excela zainstalowanego na Twoim komputerze.

 

 

Listy możemy też tworzyć samodzielnie, jest to użyteczne, gdy wpisujemy dość często te same dane w tej samej kolejności, lub chcielibyśmy używać list już dostępnych w Excelu, ale w innym języku.

 

Po wybraniu z Menu: Narzędzia → Opcje.. wyświetlone zostanie okno ‘Opcje’ w którym na karcie ‘Listy’ możemy wprowadzić naszą własną listę.

W oknie ‘Listy niestandardowe:’ wybieramy opcję ‘NOWA LISTA’, a w oknie ‘Lista wpisów:’ wpisujemy naszą listę, każdy element w kolejnej linii.

Po wprowadzeniu całej listy klikamy przycisk ‘Dodaj’ a potem OK.

 

 

Nasza lista jest już utworzona, jeżeli teraz wprowadzimy do komórki którykolwiek z elementów tej listy i skopiujemy go do kolejnych komórek zostaną one wypełnione elementami naszej listy.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007