Operacje na Wielu Arkuszach

           

            Przykłady opisane w tej lekcji mogą być przećwiczone na plikach przygotowanych samodzielnie, zachęcam do ich wykonania.

 

1. Operacje na wielu arkuszach na raz.

2. Ukrywanie arkuszy

3. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy

 

 

1. Operacje na wielu arkuszach na raz.

Często pracując na plikach, w których pewne dane powinny zostać przygotowane np. dla dużej ilości krajów/kategorii w tym samym formacie dobrym rozwiązaniem jest założenie dla każdego z nich osobnego arkusza i utrzymywanie takiej samej struktury i formatu dla wszystkich tych arkuszy.

Jeżeli pracujemy na pliku, w którym wiele arkuszy ma taką samą strukturę możemy wykonywać różne czynności na wszystkich/wybranych arkuszach tego pliku na raz.

 

W poniższym przykładzie w pliku z 11 arkuszami wybrano 9 pierwszych arkuszy klikając na arkusz PL a potem trzymając wciśnięty przycisk ‘Shift’ na arkusz MD, wszystkie 10 arkuszy od PL do MD włącznie zostało wybrane.

W drugim przykładzie wybrano arkusz RO a potem trzymając wciśnięty przycisk ‘Ctrl’ kliknięto na arkusze BU i MD, zostały

 

Przykład 1

Przykład 2

 

Jeżeli po wybraniu wielu arkuszy przeprowadzimy jakieś operacje np. formatowanie, wprowadzanie formuł w jednym z arkuszy, odpowiednie formuły lub formatowanie pojawi się we wszystkich arkuszach.

Formuła wprowadzona np. w arkuszu PL ‘=C2+C1 ‘ będzie taka sama w arkuszu RU tzn w arkuszy RU linki będą odnosić się do komórek C2 i C1 w arkuszu RU a nie w PL.

 

Wybór wielu arkuszy wyłączamy poprzez klikniecie któregokolwiek nie wybranego arkusza, a jeżeli zostały wybrane wszystkie arkusze poprzez klikniecie któregokolwiek arkusza innego niż pierwszy wybrany.

 

 

Wskazówki:

Nazwy arkuszy powinny być jak najkrótsze, zapewnia to łatwość poruszania się po pliku bez konieczności przewijania by znaleźć odpowiedni arkusz.

Poruszanie się po pliku może też ułatwić ustawienie innych kolorów dla poszczególnych zakładek, bądź ich grup. Aby zmienić kolor zakładki klikamy na niej prawym klawiszem myszy i wybieramy opcje: ‘Kolor karty...’

 

 

 

Arkusze do pliku dodajemy poprzez wybranie z Menu: Wstaw → Arkusz.

Nie ma limitu ilości arkuszy w pliku, autor miał wątpliwą przyjemność pracować na pliku posiadającym ponad 500 arkuszy.

 

 

Jeżeli chcemy wprowadzić formuły korzystające z danych znajdujących się w wielu zakładkach naszego pliku, nie musimy mozolnie klikać na każdą z nich.

W poniższym przykładzie wprowadzono funkcję ‘=suma(‘ wybrano arkusz PL, z wciśniętym Shiftem wybrano arkusz CR (wszystkie arkusze od PL do CR zostały wybrane) po czym kliknięto komórkę D6 i wprowadzono ‘)’ zamykający sumę.

Formuła ‘=suma(PL:CR!D6)’ sumuje dane znajdujące się w komórkach D6 wszystkich arkuszy od PL do CR.

 

 

UWAGA: Jeśli już po wprowadzeniu takiej formuły któryś z arkuszy zostanie przeniesiony przed arkusz PL! lub za arkusz CR! nie będzie on sumowany.

 

 

 

2. Ukrywanie arkuszy

Ukrawanie arkuszy jest przydatne np., gdy tworzymy raporty składające się z wielu arkuszy z danymi i jednym lub kilku arkuszami wynikowymi dla użytkowników.

Aby ukryć arkusz należy go uaktywnić, po czym wybieramy z Menu: Format → Arkusz → Ukryj.

Możemy ukryć więcej arkuszy na raz, wystarczy zaznaczyć wybrane arkusze i wybrać j.w.

 

Aby odkryć arkusz należy wybrać z Menu: Format → Arkusz → Odkryj a po pojawieniu się poniższego okna, wybrać z niego arkusz, który chcemy, aby znów był widoczny.

 

 

W Excelu nie ma możliwości odkrycia więcej niż jednego arkusza na raz.

Aby odkrywać wszystkie ukryte arkusze na raz należy wykorzystać poniższe proste makro:

 

Sub odkryj_arkusze()

Dim gg

For Each gg In ActiveWorkbook.Sheets

    gg.Visible = xlSheetVisible

Next

End Sub

 

Więcej o makrach i ich używaniu przeczytasz w Cześći 2 tego kursu: Visual Basic for Aplication (VBA) wykorzystanie w programie Excel.

 

 

 

3. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy

Kiedy pracujemy na wielu plikach na raz warto zastnowić się czy nie wygodniej byłoby je połączcyć. W dość prosty sposób można przenosić arkusze pomiędzy plikami. Aby przenieść arkusz z pliku do pliku, lub połaczyć kilka plików powinniśmy otworzyć wszystkie pliki na których zamierzamy wykonać te operacje i wybrać z Menu: Okno → Rozmieść okna.

Moim zdaniem wygodne jest rozmieszczenie poziome, które sugeruje wybrać.

 

 

W poniższym przykładzie widzimy 3 pliki rozmieszczone poziomo. Aby przenieść arkusz ‘A’ z pliku ‘Zeszyt3’ do pliku ‘Zeszyt2’ klikamy lewym klawiszem myszy na literce ‘A’ i trzymając wciśnięty lewy klawisz przeciągamy arkusz do pliku ‘Zeszyt3’. Mała czarna strzałeczka pokazująca się podczas przeciągania wskazuje, w którym miejscu znajdzie się przeniesiony arkusz.

 

 

 

Nie można przenieść arkusza z pliku, w którym po przeniesieniu nie pozostałby żaden arkusz.

Jeśli podczas przeciągania arkusza przytrzymamy przycisk ‘Ctrl’ arkusz zostanie skopiowany a nie przeniesiony, co rozwiązuje powyższy problem.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007