Pętla For Each Next

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela VBA.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Przykład 1.

(Moduł: For_Each_Next)

 

Pętla ‘For Each Next’ jest szczególenie użyteczna, gdy chcemy daną czynność wykonać dla wszystkich elementów danego zbioru, np wszystkich komórek spełniających dany warunek lub jak w poniższym przykładzie dla wszystkich arkurszy aktywnego zeszytu. Dzięki użyciu tej pętli nie musimy zliczać elementów, pętla zostanie wykonana tyle razy ile elementów spełnia zadany warunek.

 

W Excelu możemy ukryć wiele arkuszy na raz, ale nie możemy wielu na raz odkryć. Poniższe makro wykorzystujące pętle For Each Next, rozwiązuje ten problem.

 

 

Sub Petla_For_Each_Next()

 

For Each arkusz In ActiveWorkbook.Sheets                        ‘Dla każdego arkusza spośród akruszy aktywnego pliku

    arkusz.Visible = xlSheetVisible                             ‘Ustaw arkusz odkryty

Next                                                                           ‘Koniec pętli For Each Next, wykonaj polecenie dla kolejnego arkusza.

 

End Sub

 

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007