Pętla For Next

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela VBA.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Składnia pętli For Next jest następująca:

 

For element = start To koniec [Step krok]
kod makra
[Exit For]

kod makra

Next [krokr]

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘For Next’, Moduł: ‘For_Next’)

 

Pętle For Next używamy gdy dana czynność ma zostać powtórzona określoną ilość razy, a także wtedy gdy jedna ze zmiennych ma przyjmować wartości róźniące się od siebie o stałą wartość.

 

Wiele makr używa kolorów tła komórki, aby poznać numery kolorów skorzystamy z poniższego makra.

 

 

Sub Petla_For_Next()

 

For wiersz = 1 To 5                                                  dla wierszy od 1 do 5

Cells(wiersz, 1) = Selection.Interior.ColorIndex       wpisz w komórkę numer koloru tła jaki ma komórka

ActiveCell.Offset(1, 0).Range("A1").Select              ‘przejdź jedną komórkę w dół

Next wiersz                                                               ‘koniec pętli wróć do linii zawierającej For

 

End Sub

 

 

Kolejny przykład pętli For Next został omówiony w lekcji ‘Pętle Wielokrotne’.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007