Scenariusze

 

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Scenariusze.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Scenariusze’)

 

W pewnej firmie produkującej i sprzedającej jeden produkt Dział Analiz na podstawie elastyczności cenowej przygotował poniższy model, dzięki któremu możliwa jest prognoza sprzedaży na podstawie ceny.

Cena wprowadzana jest w żółte pole, a Zysk bądź Strata oraz Udział rynkowy firmy obliczane są w polach zielonych.

Na podstawie tego modelu Kierownicy najważniejszych działów w firmie zdecydowali się przygotować i przedstawić Prezesowi sugerowane scenariusze zachowania.

 

 

Polecenie ‘Scenariusze…’ znajduje się w Menu ‘Narzędzia’.

 

 

Po otwarciu okna ‘Menedżer scenariuszy’, klikamy przycisk ‘Dodaj…’.

 

 

W oknie ‘Dodawanie scenariusza’ wprowadzamy jego nazwę w poniższym przypadku ‘Maksymalny Zysk’.

Komórki zmienne to w naszym przypadku dla wszystkich scenariuszy cena znajdująca się w C4.

W komentarzu który jest opcjonalny, możemy wpisać np. autora scenariusza, datę jego dodania bądź założenia.

Wciskamy przycisk ‘OK.’.

 

 

W okienku ‘Wartości scenariusza’ Dyrektor Finansowy wprowadził cenę wynoszącą 50, dla której jak wyliczył zysk będzie najwyższy.

Polecenie Scenariusze nie służy do obliczania najkorzystniejszych rozwiązań a jedynie do ich przechowywania, porównywania i prezentowania.

Do obliczenia najkorzystniejszego rozwiązania można posłużyć się narzędziem Solver.

 

 

Po kliknięciu przycisku ‘OK’ pokazanego na powyższym rysunku Menedżer scenariuszy pokazuje że dostępny jest jeden Scenariusz.

Jeżeli wciśniemy przycisk ‘Pokaż’ wartość zmiennej zostanie wprowadzona do arkusza.

Ekran ten umożliwia także usunięcie tego scenariusza i jego edycję.

 

Dodamy teraz kolejne scenariusze powtarzając wyżej opisane kroki.

Kolejny scenariusz jest autorstwa Managera Działu Strategii Biznesowych.

 

 

 

 

Scenariusz doda teraz Dyrektor Działu Marketingu.

 

 

 

 

I Dyrektor Działu Sprzedaży.

 

 

 

Po wprowadzeniu 4 scenariuszy, zamkniemy na chwilę Menedżera scenariuszy i wprowadzimy nazwy dla komórki zmiennej oraz komórek wynikowych.

Operacja ta okaże się pomocna przy podsumowywaniu scenariuszy.

 

Wchodzimy do ‘Pola nazwy’ klikając je jednokrotnie i wprowadzamy dla komórki C4 nazwę Cena, ‘Pole nazwy’ zaznaczone jest na poniższym rysunku czerwoną obwódką.

Operację tą ponawiamy dla komórki C9 którą nazywamy Zysk, oraz C10 której przypiszemy nazwę Udział.

 

      

 

Ponownie uruchamiamy Menedżera scenariuszy i klikamy polecenie ‘Podsumowania…’.

 

 

W okienku Podsumowanie scenariuszy zaznaczamy komórki wynikowe, w naszym przypadku C9:C10 i klikamy ‘OK.’.

 

 

Po sformatowaniu uzyskujemy Podsumowanie scenariuszy, które wygląda tak jak poniżej.

 

 

Użyteczność polecenia ‘Scenariusze…’ jest bardziej widoczna przy dużej ilości zmiennych i scenariuszy.                       

 

 

                

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007