Skróty Klawiszowe

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Skróty Klawiszowe.xls tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Używanie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Każdy użytkownik Excela, który uważa się za zaawansowanego użytkownika powinien znać i używać przynajmniej skrótów z pierwszej tabeli.

 

Najczęściej używane w Excelu skróty klawiszowe to:

(znak ‘+’ oznacza że należy nacisnąć kilka klawiszy na raz np. Ctrl+C trzymamy wciśnięty klawisz ‘Ctrl’ i wciskamy klawisz ‘C’)

 

Ctrl+C

– kopiuj

Ctrl+V

– wklej

Ctrl+Z

– cofnij

Ctrl+P

– drukuj

Ctrl+F

– wyszukaj

Ctrl+H

– zamień

Ctrl+Shift+8

– zaznaczenie całej wybranej tabeli

Ctrl+S

– zachowaj plik

Alt+Tab

– przechodzenie do innych aktywnych aplikacji

Shift+(strzałka)

– zaznaczanie komórek ‘po jednej’

Ctrl+Shift+(strzałka)

– zaznaczenie obszaru do końca występowania danych, jeżeli wewnątrz danych znajduje się jakaś pusta komórka, zaznaczenie zatrzyma się w tym miejscu, jeżeli nadal przytrzymując Ctrl i Shift klikniemy jeszcze raz klawisz strzałki, zaznaczenie ‘pójdzie’ dalej.

Ctrl+Enter

– zaznaczamy obszar, wpisujemy formułę/dane do komórki i wciskając Ctrl+Enter wypełniamy cały obszar wprowadzoną formułą/danymi.

Alt+=

– wprowadzenie funkcji suma

Sugeruje poćwiczyć wyżej wymienione skróty na załączonym do tej lekcji pliku.

Po opanowaniu powyższych, można zapoznać się z 4 kolejnymi:

Ctrl+(strzałka).

– skok do ostatniej niepustej komórki, jeśli jesteśmy w środku obszaru niepustych komórek, skok do ostatniej pustej komórki, jeśli jesteśmy w pustej komórce lub na granicy niepustego obszaru

Ctrl+X

– wytnij

Ctrl+Tab

– przechodzenie do innych aktywnych plików Excela

Ctrl+Shift+=

– wstawianie wiersza/kolumny lub komórki (zależnie od tego co zostało zaznaczone przed wybraniem tej kombinacji klawiszy.) Wstawia więcej wierszy/kolumn/komórek jeśli więcej zostało zaznaczone.

 

 

Ctrl+PageUp/

Ctrl+Pagedowi

 

– przechodzenie pomiędzy arkuszami Excela w aktywnym pliku.

Ctrl+(pokrętło myszy)

– zmiana powiększenia

 

Istnieje także możliwość przypisywania skrótów klawiszowych do makr, warto w ten sposób zautomatyzować często wykonywane operacje, np. wklejanie z transpozycją, zamiana formuł na wartości itp. więcej na temat makr w lekcjach poświęconych VBA.

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007