Udostępnij Skoroszyt

 

Udostępnianie skoroszytu jest użyteczne, kiedy wiele osób ma wprowadzić zmiany w jednym pliku w dość krótkim czasie, np. wszyscy Brand Managerowie mają wprowadzić propozycje wydatków do nowo przygotowywanego budżetu.

 

Oczywiście, aby plik mógł być używany przez inne osoby musi znajdować się na dysku sieciowym/serwerze do którego osoby te mają dostęp.

Z Menu Narzędzia wybieramy Udostępnij skoroszyt.

 

 

Zaznaczamy opcję ‘Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników. To również pozwala scalać skoroszyty’ i klikamy OK.

Od tej pory wielu użytkowników może jednocześnie wprowadzać zmiany w tym samym skoroszycie.

Dobrze jest wyznaczyć obszary, w których poszczególne osoby mogą wprowadzać zmiany, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji, że kilka osób wprowadzi zmiany w to samo miejsce, co spowoduje utracenie części z tych zmian bądź niemożność zapisania pliku przez jedną z tych osób.

 

 

Aby usunąć udostępnienie najlepiej jest najpierw usunąć wszystkich użytkowników poza sobą korzystając z przycisku: ‘Usuń użytkownika’.

 

 

Podczas usuwania użytkowników pojawi się poniższy komunikat ostrzegawczy.

 

 

Po czym możemy odznaczyć opcję ‘Pozwalaj na zmiany wprowadzane jednocześnie przez wielu użytkowników. To również pozwala scalać skoroszyty’ i kliknąć OK. Pojawi się poniższy komunikat informacyjny, klikamy przycisk OK.

 

 

Excel czasami pokazuje, że użytkownicy mają otwarty skoroszyt pomimo tego, że już dawno go zamknęli.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007