Wprowadzanie Formuł

 

Wszystkie przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela Wprowadzanie Formuł.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Dane do Arkusza Excela wprowadzamy poprzez wybranie komórki i wpisanie danych bezpośrednio w tej komórce bądź w pasku formuły (zaznaczone strzałkami)

Oznaczenia aktywnego wierszu (5) i aktywnej kolumny (D) są na ciemniejszym tle. Aktywna komórka ma pogrubione obramowanie a jej adres wyświetlany jest w polu nazwy.

Jeżeli chcemy przejść do którejś z komórek możemy kliknąć ją lewym klawiszem myszy, przesunąć znacznik aktywnej komórki strzałkami bądź wpisać nazwę komórki w pole nazwy.

 

 

Proszę o wprowadzenie danych jak w powyższym przykładzie i ustawienie aktywnej komórki D8.

Wprowadzimy w tej komórce formułę sumy powyższych 3 produktów.

Można to zrobić na kilka sposobów, najprostsze to:

- Kliknąć ikonę  

- bądź wpisując formułę ręcznie ‘=suma(D5:D7)

 

Jeśli kliknęliśmy ikonę  Excel sam spróbuje się domyślić, jaki zakres chcemy zsumować, w przypadku prostych tabel czasami się to nawet udaje. Jeśli zakres zaproponowany przez Excel nam nie odpowiada, możemy go zmienić klikając na jeden z rogów zakresu (oznaczony strzałką) i przytrzymując lewy klawisz zwężyć bądź rozszerzyć zakres, możemy też klikając krawędź zakresu przeciągnąć go przytrzymując lewy klawisz myszy w inne miejsce.

 

 

Do komórek możemy wprowadzać formuły używając znaków matematycznych i wskazując komórki, które mają być użyte w tych obliczeniach.

Ważne jest, aby wprowadzanie formuły rozpocząć od znaku =

 

 

W poniższym przykładzie wprowadzono formułę obliczającą wzrost procentowy używając znaków dzielenia oraz odejmowania i wskazując dane, z których komórek mają być wykorzystane w obliczeniach.

 

 

W powyższym przykładzie, jeżeli dane sprzedaży zmienią się formuła przeliczy się automatycznie od nowa i będzie wskazywała nową wartość.

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007