Zapis Pliku w Formacie PDF

 

W standardowej wersji Excela 2003 nie ma możliwości zapisu pliku w formacie PDF.

Aby to umożliwić należy zciągnąć i zainstalować darmowy program PDFCreator. Program jest na licencji GNU GPL umożliwiającej nieodpłatne wykorzystanie w celach prywatnych i komercyjnych.

 

Program zciągamy ze strony: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

 

 

Plik instalujemy.

 

 

Licencja GNU GPL zezwala na legalne instalowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania. Więcej informacji na temat tej licencji można znaleźć w Wikipedii.

 

 

Na ekranie wyboru komponentów sugeruje odznaczyć ‘PDFCreator Toolbar for ‘’Internet Explorer and Firefox”.

 

 

Po zainstalowaniu dostęp do progamu będziemy mieli poprzez polecenie Excela ‘Drukuj’.

 

 

Wybieramy „drukarkę” PDF Creator i klikamy przycisk ‘OK’.

 

 

W okienku ‘PDFCreator’ wprowadzamy nazwę dokumentu i klikamy Save.

Jeżeli chcemy po zapisaniu obejrzeć nasz plik PDF, pozostawiamy zaznaczoną opcję ‘After saling open the dokument with the default program’ na dole ekranu.

 

 

W okienku ‘Save as’ wybieramy lokalizację i klikamy ‘Zapisz’.

 

 

Plik zostaje zapisany i jednocześnie pokazany w programie Adobe Reader.

 

 

 

                

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007