Blokowanie Okna Podział Okna

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Blokowanie Okna Podział Okna.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Blokowanie Okna

 

Jeżeli pracujemy na dużej tabeli, w której jest więcej wierszy lub kolumn niż można zobaczyć na ekranie i zachodzi konieczność przewijania, dużym ułatwieniem jest zablokowanie okienek, dzięki czemu nagłówki wierszy lub kolumn są cały czas widoczne.

W poniższym przykładzie tabela zawiera sprzedaż 150 produktów w podziale na 12 miesięcy.

 

 

Przewijając tabelę w dół nie widzimy, których miesięcy dotyczą poszczególne dane.

 

 

Aby zablokować nagłówki kolumn należy najpierw zaznaczyć pierwszy wiersz pod nagłówkami, tak jak jest to pokazane na poniższym rysunku.

 

 

Po czym na karcie ’Widok’ klikamy ikonę ‘Zablokuj okienka’ i ponownie wybieramy polecenie ‘Zablokuj okienka’.

 

 

Po kliknięciu w którymkolwiek miejscu tabeli widać, że pomiędzy wierszami 4 i 5 pojawiła się pozioma linia.

 

 

Jeżeli teraz będziemy przewijać tabelę w dół wiersze poniżej 4 będę chować się pod tym wierszem a nagłówki kolumn cały czas będą widoczne.

 

 

UWAGA: Pracując na takiej tabeli możemy zapomnieć o tym, że część tabeli jest ukryta i uznać np. że tabela zaczyna się od produktu 50. Nieciągłość numeracji wierszy powinna zwrócić naszą uwagę na ten problem.

 

Powyższe rozwiązanie nie załatwia problemu z poziomym przewijaniem tabeli, jeżeli zechcemy zobaczyć sprzedaż dla grudnia nie będziemy widzieli jakich produktów ona dotyczy.

 

 

Analogicznie postępujemy w przypadku kolumn, jednak pierwszą czynnością którą należy wykonać będzie wyłączenie obecnego podziału okna tak jak jest to pokazana na poniższym rysunku.

 

 

Zaznaczamy pierwszą kolumnę na prawo od kolumny zawierającej nagłówki tabeli i wybieramy polecenie Zablokuj okienka.

 

 

Tym razem możemy swobodnie przesuwać naszą tabelę w prawo a nagłówki wierszy zawsze będą widoczne.

 

 

Ale znów pojawia się problem z przewijaniem w dół.

Blokowanie tylko nagłówków kolumn używa się do tabel które zawierają wiele wierszy ale wszystkie ich kolumny są jednocześnie widoczne na ekranie.

Blokowanie tylko nagłówków wierszy używamy natomiast do tabel z wieloma kolumnami ale wszystkimi wierszami mieszczącymi się na ekranie.

 

W przypadku naszej tabeli, mamy zarówno więcej wierszy jak i kolumn niż możne być pokazane, najwygodniej będzie więc zablokować jednocześnie wiersze i kolumny.

 

Odblokowujemy okienka w sposób powyżej opisany. Stajemy w pierwszym wierszu pod nagłówkami kolumn i w pierwszej kolumnie na prawo od nagłówków wierszy, czyli inaczej mówiąc w pierwszej komórce zawierającej dane (w poniższym przykładzie w komórce C5). Wybieramy polecenie Zablokuj okienka.

 

 

Teraz, bez względu na to którą daną wybierzemy nagłówki ją opisujące zawsze będą widoczne.

 

 

 

Podział okna

 

Możemy także podzielić widok na 2 lub 4 części, na których możemy ustawić widok różnych części tego samego arkusza.

Możemy to zrobić klikając ikonę ‘Podziel’ na karcie ‘Widok’.

Jeżeli w momencie włączania podziału wybrana będzie kolumna lub wiersz okno zostanie podzielona na 2 części, jeżeli chcemy podzielić je na 4 części wybieramy którąkolwiek komórkę z danymi wewnątrz tabeli.

 

 

Granice podziału można łatwo przesuwać klikając na granicy lewym przyciskiem myszy i przesuwając znacznik w wybrane miejsce mając wciśnięty lewy klawisz.

Widok w każdej z części można przesuwać wg własnych potrzeb.

 

Rozwiązanie takie może służyć np. do łatwego porównania wierszy lub kolumn znajdujących się daleko od siebie (np. danych z kwietnia z tymi z grudnia, bądź sprzedaży produktu 7 z 102).

Arkusz wciąż pozostaje jednym arkuszem i dane wprowadzone do którejkolwiek z jego części będą widoczne także w pozostałych.

 

 

Aby wyłączyć podział ponownie klikamy Podziel na karcie Widok, bądź przesuwamy podział do którejkolwiek granicy okna.