Formularz

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Formularz.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Aby uzyskać dostęp do polecenia ‘Formularz’ należy kliknąć strzałkę znajdującą się na końcu paska narzędzi Szybki dostęp, po czym wybrać ‘Więcej poleceń’.

 

 

W okienku ‘Wybierz polecenia z:’ klikamy na ‘Polecenia, których nie ma na Wstążce’ i w poniższym zbiorze poleceń, znajdujemy ‘Formularz…’. Klikamy przycisk ‘Dodaj >>’, a później OK.

 Polecenie Formularz zostało dodane do paska narzędzi ‘Szybki dostęp’.

 

 

 

Przykład 1.

W przykładzie do tej lekcji posłużymy się tabelą zawierającą dane o 30 przedstawicielach handlowych, ilościach klientów których obsługują i sprzedaży którą udało im się wygenerować.

Dane zgromadzone w jednej z linijek takiej tabeli są nazywane rekordem, ta tabela ma więc 30 rekordów.

 

Aby móc skorzystać z polecenia ‘Formularz…’ każda z kolumn naszej tabeli musi mieć nagłówek, a dane w tabeli nie mogą być przedzielone pustymi wierszami lub kolumnami.

Ustawiamy aktywną komórkę wewnątrz tabeli z danymi i klikamy polecenie ‘Formularz…’

 

 

Otwarte zostaje okno formularza w którym korzystając z przycisków o dziwnie brzmiących nazwach ‘Znajdź poprzed’ i ‘Znajdź następn’ możemy przeglądać dane z naszej tabeli, taki sam efekt daje przewijanie paska przy użyciu strzałek.

Formularz sam czyta wszystkie nagłówki kolumn i umieszcza je jako opisy.

Przycisk ‘Nowy’ umożliwia dopisanie kolejnego rekordu do tabeli, nowy wpis pojawi się na końcu tabeli.

 

Przycisk ‘Usuń’ umożliwia skasowanie aktualnie wyświetlanego rekordu, zostaje wtedy usunięta cała linijka w tabeli.

UWAGA: działania tego nie można cofnąć za pomocą plecenia ‘Cofnij’. Przycisk ‘Przywróć’ na Formularzu także będzie nieaktywny.

Przed nieodwracalnym usunięciem rekordu, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o potwierdzenie tego polecenia.

 

 

Dane możemy edytować bezpośrednio w komórkach, jeżeli chcemy aby zmiana została zachowana musimy przejść do następnego rekordu używając zaznaczonej na poniższym rysunku strzałki a nie przycisku ‘Znajdź następn’, który powoduje przywrócenie oryginalnych danych.

 

 

Jeżeli podczas wprowadzania danych w rekordzie, będziemy chcieli przywrócić oryginalne dane wystarczy użyć przycisku ‘Przywróć’, który działa dokładnie tak samo jak przycisk cofnij .

 

 

Możemy też przeglądać bądź zmieniać tylko przefiltrowane uprzednio dane. Aby przefiltrować dane klikamy przycisk ‘Kryteria’.

Kryteria możemy wprowadzić dla dowolnej liczby pól na raz. W poniższym przykładzie wprowadzono kryterium dla kolumny Miasto.

Po kliknięciu przycisku ‘Znajdź następn’ przejdziemy do ekranu umożliwiającego przeglądanie i edycje rekordów spełniających to kryterium.

 

       

 

Poniżej ekran Formularza pokazujący rekord 9 z całkowitej liczby 30 rekordów.

Aby zmienić kryteria klikamy przycisk ‘Kryteria’.

 

 

 

Teraz chcemy przejrzeć rekordy z tymi przedstawicielami handlowymi, którzy obsługują co najmniej 60 klientów, a ich roczna sprzedaż przekroczyła milion złotych, wprowadzamy warunki tak jak jest to pokazane na poniższym rysunku i klikamy ‘Znajdź następn’.

 

 

Poniższy rekord spełnia oba te warunki.

 

 

9 z 30 oznacza że jest to 9 rekord naszej tabeli spośród 30 rekordów w sumie, nie znaczy to wcale że 9 z 30 rekordów spełnia nasze kryteria, ta wiadomość nie jest podawana przez Formularz.

Aby sprawdzić ile rekordów spełnia te warunki sugeruje posłużyć się autofiltrem.

 

Aby powrócić do przeglądania bądź edytowania wszystkich rekordów, klikamy przycisk ‘Kryteria’ a później ‘Formularz’.

 

 

W dowolnym momencie możemy zakończyć używanie Formularza poprzez kliknięcie przycisku ‘Zamknij’.