Pasek Stanu

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Pasek Stanu.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

Lekcję można obejrzeć lub przeczytać poniżej. Film będzie pokazany w najlepszej jakości jeśli wybierzemy wyświetlanie na całym ekranie.

 

W tabeli przedstawionej w tym przykładzie znajdują się wielkości sprzedaży produktów, które należą do 2 kategorii.

 

 

Chcielibyśmy szybko dowiedzieć się jaka jest suma sprzedaży, średnia sprzedaż oraz ile produktów było sprzedawanych.

Moglibyśmy użyć funkcji SUMA, ILE.NIEPUSTYCH oraz ŚREDNIA, aby uzyskać te informacje, ale znacznie szybsze będzie zaznaczenie tych danych i spojrzenie na pasek stanu (znajdujący się na dole ekranu) gdzie wszystkie te informacje są podawane (licznik podaje ilość zaznaczonych elementów - pomijane są puste komórki).

 

 

Średnia Licznik i Suma to standardowe ustawienia paska stanu, ale możemy je zmienić.

Klikając na pasku stanu prawym przyciskiem myszy uzyskamy dostęp do personalizacji paska stanu oraz innych ustawień.

Na ten moment będą nas interesować wyłącznie opcje zaznaczone na poniższym rysunku czerwoną ramką.

 

 

Proponuje dodać Minimum i Maksimum. Teraz 5 dodatkowych informacji będzie podawanych na pasku stanu.

 

 

Uwaga wszystkie obliczenia dokonywane są z pominięciem pustych komórek, jeżeli więc założymy 5 produktów nie udało się wcale sprzedać i wykasujemy ich dane, średnia będzie obliczana tylko dla 5 elementów i wyniesie 24, a jako minimalna sprzedaż zostanie podana wartość 12, a nie zero.

 

 

Aby uniknąć takich problemów dla produktów, których nie udało się sprzedać należy wprowadzić zera.

Na poniższym rysunku obliczane są właściwe wartości, średnia wynosi 12 a minimum 0.

 

 

Tak samo działają funkcje Excele więc należy zwrócić uwagę, aby stan zerowy zapisywać jako zero a nie pozostawiać pustą komórkę.

 

Inną rzadziej używaną opcją paska stanu jest ‘licznik wartości liczbowych’, oblicza on ile liczb znajduje się w aktualnie zaznaczonym obszarze, pomijając tekst.