Pasek Narzędzi Szybki Dostęp

 

Zaawansowani użytkownicy Excela 2003 modyfikowali paski ikon, usuwając nieużywane polecenia i dodając takie do których chcieli mieć łatwy dostęp, do pasków narzędzi dodawali też własne ikony do których przypisywali makra, modyfikowali i tworzyli własne Menu. Większość tych operacji nie jest już możliwa w Excelu 2007, modyfikować można jedynie ‘Pasek Narzędzi Szybki Dostęp’, znajdujący się na prawo od przycisku ‘Microsoft Office’.

 

 

Standardowo na pasku tym znajdują się 3 ikony: Zapisz, Cofnij i Ponów.

 

Jeśli chcemy dodać do niego więcej poleceń, należy kliknąć na małą strzałkę znajdującą się na jego prawym końcu i wybrać: ‘Więcej poleceń…’

 

 

Spowoduje to wyświetlenie karty ‘Dostosowywanie’ w oknie ‘Opcje programu Excel’.

Z lewej strony znajdują się polecenie, które możemy dodać do paska, proponuje wybrać polecenie ‘Otwórz’ i używając przycisku ‘Dodaj’ przenieść je do zbioru poleceń pokazywanych na pasku narzędzi szybki dostęp.

Korzystając ze strzałek znajdujących się po prawej stronie okna możemy ustawić odpowiadającą nam kolejność poleceń.

A po zaznaczeniu jednego z poleceń w prawym oknie możemy je usunąć korzystając z przycisku ‘Usuń’.

 

 

Dostępne polecenia zostały podzielone na grupy, grupę poleceń zmieniamy korzystając z listy pokazanej na poniższym rysunku.

To jakie polecenia okażą się najbardziej przydatne zależy od specyfiki pracy danej osoby, ale myślę że prawie każdemu może przydać się ‘Wklej wartości’.

Znając dokładną nazwę polecenia łatwo znajdziemy je w grupie ‘Wszystkie polecenia’.

 

 

Polecenia są ułożone alfabetycznie, jeśli klikniemy dowolne z nich i wciśniemy literę ‘w’, lista przesunie się do poleceń zaczynających się na ‘w’.

 

 

W grupie ‘Makra’ odnajdziemy utworzone przez nas makra. Dodajmy jedno z nich do paska narzędzi Szybki dostęp.

Po dodaniu makra uaktywniony został przycisk ‘Modyfikuj’ znajdujący się u dołu ekranu.

 

 

Po kliknięciu ‘Modyfikuj’ będziemy mieli możliwość zmiany ikony i nazwy jaka jest wyświetlana po ustawieniu wskaźnika myszy na ikonie.

Nie możemy tego zrobić dla standardowych poleceń Excela.

 

 

Aby usunąć polecenie z paska, wystarczy kliknąć je prawym klawiszem myszy i wybrać ‘Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp’.

 

 

Polecenia znajdujące się na Wstążce możemy w łatwy sposób dodawać do paska klikając na nich prawym klawiszem i wybierając pierwsze z poleceń w menu, które zostanie rozwinięte.

Jak widać na powyższym rysunku polecenia na pasku mogą przybierać nie tylko formę ikony, ale również pola wyboru z opisem.