Solver

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Solver.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

W mojej praktyce biznesowej nie zdarzyło mi się używać Solvera ani poznać nikogo kto używałby go do rozwiązywania realnych problemów korporacji.

Wynika to z faktu że dla większości procesów biznesowych nie da się określić wyników za pomocą dokładnych funkcji matematycznych, takie podejście zawsze wymaga przyjęcia założeń i to głównie od tego jakie założenia przyjmiemy będzie zależeć wsteczny wynik.

 

Natomiast bardzo często znajomość Solvera wymagana jest przez ambitnych nauczycieli akademickich i głównie do studentów takich nauczycieli skierowana jest ta lekcja.

 

 

Aby mieć możliwość używania Solvera należy najpierw zainstalować ten dodatek Excela.

Klikamy przycisk ‘Microsoft Office’ i wybieramy ‘Opcje programu Excel’.

 

 

Wybieramy kartę ‘Dodatki’, a po jej wyświetleniu klikamy przycisk ‘Przejdź…’, (z jego lewej strony powinna być wybrana opcja ‘Dodatki programu Excel’.

 

 

W okienku, które zostanie wyświetlone wybieramy ‘Dodatek Solver’ i klikamy ‘OK’.

 

 

Klikamy ‘Tak’.

 

 

Konfiguracja powinna przebiec dość szybko.

 

 

Od tego momentu na karcie ‘Dane’ w grupie ‘Analiza’ znajdziemy dodatek ‘Solver’

 

 

Przykład 1.

 

W poniższym przykładzie mamy do dyspozycji budżet w wysokości 100mln USD i trzy projekty, które możemy sfinansować.

Każdy projekt może zostać sfinansowany w dowolnym zakresie, ale niewłaściwie dobrana wielkość inwestycji może powodować straty firmy które mogą nawet znacznie przekroczyć samą inwestycję.

Najbardziej prawdopodobny zysk lub strata jaką każdy z tych projektów przyniesie znajduje się w linii 7.

 

 

Po uruchomieniu narzędzia Solver wyświetlone zostanie okno ‘Solver - Parametry’ pokazane na poniższym rysunku.

Komórka celu to suma zysku z wszystkich projektów  (F7) i co jest oczywiste chcemy ją maksymalizować.

Komórki zmienne to wysokości inwestycji jakie możemy ponieść, czyli komórki od C6 do E6.

 

 

Warunki ograniczające: żadna z inwestycji nie może być ujemna i budżet jaki mamy do wydania (F6) jest mniejszy bądź równy 100.

 

Warunki dodajemy poprzez kliknięcie przycisku dodaj i wprowadzeniu każdego warunku osobno w oknie przedstawionym poniżej, po wprowadzeniu każdego z warunków klikamy przycisk ‘Dodaj’.

 

   

 

   

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy polecenie ‘Rozwiąż’.

 

 

Zostaje wyświetlone okno ‘Solver – Wyniki’, które pozwala nam wybrać czy chcemy zachować rozwiązanie czy też powrócić do oryginalnych cyfr.

 

 

Wybieramy opcję ‘Przechowaj  rozwiązanie’ i klikamy OK.

 

Jak widać ostateczne rozwiązanie nie wykorzystuje całości dostępnego budżetu.

Dlatego też bardzo ważna jest precyzja podczas dodawania warunków, gdybyśmy zamiast <=100 wybrali tylko =100, wynik byłby niepoprawny.

 

 

Możemy myśleć o narzędzie Solver jako o bardziej rozbudowanej opcji polecenia ‘Szukaj Wyniku’ opisanej w poprzedniej lekcji.

W przykładzie opisanym w lekcji ‘Szukaj Wyniku’ mogliśmy sami dojść do końcowego wyniku metodą prób i błędów, a polecenie ‘Szukaj Wyniku’ pozwoliło nam jedynie przyspieszyć ten proces i wyliczyć bardzo dokładny wynik.
W przypadku tego zadania znalezienie wyniku bez użycia Solvera wymagało by znajomości metod rozwiązywania układów równań kwadratowych dla wielu zmiennych bądź godzin spędzonych na rozwiązanie metodą prób i błędów.

 

W ramach programu Excel na Twoim komputerze został zainstalowany plik SOLVSAMP przygotowany przez firmę Microsoft. Zawiera on wiele przykładów zadań dla Solvera, wraz z ich szczegółowym opisem.

Aby go znaleźć posłuż się poleceniem ‘Wyszukaj’ z menu Start Winodwsa.