Szukaj Wyniku

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Szukaj Wyniku.xlsx tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

W poniższym przykładzie Cena jest wynikiem zsumowania 3 kosztów i marży liczonej jako narzut na koszty i wynoszącej 30%. W procesie produkcyjnym dwa z tych kosztów nie mogą być zmienione, ale wysokość trzeciego w dużej mierze zależy od producenta i to głównie od niej zależy jakość produktu.

Obecnie cena wynosi 1199,90 zł, producent otrzymał propozycję zakupu partii towaru po cenie 999,90zł, musi obliczyć ile musiałby wynosić koszt zmienny aby przy nie zmienionym narzucie marży procentowej uzyskać taką cenę.

Wiele osób w takim przypadku zaczęłoby wpisywać w komórkę C4 różne kwoty i obserwując wynik w komórce C7 i po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach doszłoby do Ceny 999,90.

 

 

Można to zrobić prościej wykorzystując polecenie ‘Szukaj wyniku…’, które znajdziemy na karcie ‘Dane’ → ’Analiza symulacji’ → ‘Szukaj wyniku…’.

 

 

W oknie ‘Szukanie wyniku’ wprowadzamy adres komórki zawierającej cenę (C7), wartość którą komórka ta ma uzyskać (999,9) oraz którą komórkę wolno Excelowi zmienić aby uzyskać pożądany wynik (C4). Wprowadzenie lub nie symboli $ w adresach komórek nie ma w tym przypadku znaczenia.

Klikamy przycisk ‘OK.’.

 

 

Wyświetlone zostanie okno z informacją o tym, że udało się uzyskać taki wynik, jeśli wybierzemy ‘OK’ nowe wartości zostaną wprowadzone do arkusza, jeśli wybierzemy ‘Anuluj’ przywrócone zostaną poprzednie wartości.

 

 

Wartość zmieniana przez polecenie Szukaj wyniku jest szacowana bardzo dokładnie, aż do 12 miejsca po przecinku.

 

 

Nie każde zadanie, które postawimy przed tym poleceniem będzie miało rozwiązanie, wtedy zaprezentowane zostanie rozwiązanie najbliższe zadanemu, tak jak to przedstawiono poniżej. Wartość docelowa i bieżąca różnią się, ale nie jest możliwe uzyskanie wartości bliższej do docelowej.

 

 

Jeżeli zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie, pokazane zostanie wyłącznie pierwsze jakie uda się znaleźć komputerowi, nie zostaniemy poinformowani że istnieje więcej możliwych rozwiązań.

 

 

Więcej opcji wyszukiwania wyniku oferuje dodatek Excela Solver, w którym możemy definiować wiele zmiennych oraz warunków poszukiwania wyniku.