Tabela Danych

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabela Danych.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Dzięki poleceniu ‘Tabela danych’ możemy wykonać symulację wielu rozwiązań formuły dla 2 zmiennych. Ten sam efekt moglibyśmy uzyskać używając kombinacji odpowiedniego adresowania względnego i bezwzględnego formuły i kopiując ją na całą tabelę. Jedyny powód dla jakiego jednak warto poznać tą funkcjonalność Excela jaki ja widzę to fakt, że możemy otrzymać od kogoś arkusz ją wykorzystujący i warto byłoby wtedy wiedzieć z czym mamy do czynienia.

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Tabela Danych 1’)

 

Zaczniemy od bardzo prostego przykładu, w którym przygotujemy tabliczkę mnożenia używając polecenia ‘Tabela danych’.

W komórce B5 wprowadzamy formułę mnożenia komórek B2 i B3, to jakie wartości się w nich znajdują nie ma znaczenia, komórki te mogą być nawet puste.

 

 

Zaznaczamy całą tabelę i z karty ‘Dane’ wybieramy polecenia ‘Analiza symulacji’ i ‘Tabla danych’.

 

 

W oknie ‘Tabela danych’ w okienku ‘Wierszowa komórka wejściowa’ wprowadzamy adres komórki formuły, która ma być zastępowana kolejnymi danymi z wiersza nr. 5 (zaznaczonymi zielonym tłem).

W okienku ‘Kolumnowa komórka wejściowa’ wprowadzamy adres komórki która ma być zastępowana danymi z kolumny B  (także zaznaczonymi zielonym tłem).

Formuła w komórce B5 odnosi się do komórek B2 i B3 i to właśnie je należy wskazać w tym oknie.

Wciskamy przycisk ‘OK’.

 

 

We wszystkich komórkach tabeli wyświetla się {=TABELA(B2;B3)}

 

 

Gdybyśmy chcieli dokonać zmian w formule należałoby to zrobić w komórce B5.

TABELA jest funkcją tablicową, funkcje takie najprościej rozpoznać po tym że zaczynają się i kończą nawiasami { }, więcej na ich temat w lekcji Funkcje Tablicowe.

Nie można zmienić jednej z komórek funkcji TABELA lub jakiejkolwiek jej części, jeśli tego spróbujemy wyświetli się komunikat ‘Nie można zmienić części tabeli danych.’

 

 

Jeżeli zdecydujemy się usunąć tabelę należy zaznaczyć wszystkie komórki wchodzące w jej skład (od C6 do K14) i skasować całą tabelę np. wciskając przycisk Del.

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Tabela Danych 2’)

 

W tym przykładzie wykorzystamy nieco bardziej skomplikowaną formułę ale dokładnie te same zasady tworzenia Tabeli Danych.

Bank oferuje lokatę o stałym oprocentowaniu 5%, którą można zawrzeć na okres 1,2,3,4 lub 5 lat, a odsetki naliczane są co roku.

Chcielibyśmy wypełnić poniższą tabelę informacją dla potencjalnych klientów, jaką kwotę otrzymają w zależności od wpłaconej kwoty i długości lokaty.

W komórce N21 znajduje się formuła obliczająca kwotę jaką uzyskamy wpłacając 1000zł na rok.

Formuła (1+5%) dolicza procent, który następnie podnoszony jest do potęgi równej długości okresu lokaty w latach, ponieważ tyle razy kwota będzie oprocentowywana.

Znak ^ oznacza potęgę i wprowadza się go trzymając wciśnięty Shift i wciskając 6.

 

 

Zaznaczamy tabelę, wybieramy polecenie ‘Tabela danych’.

Wierszowa komórka wejściowa to ilość lat (lata znajdują się w wierszu 7), czyli wybieramy komórkę C3.

Kolumnowa komórka wejściowa to kwota początkowa (ponieważ kwoty znajdują się w kolumnie C).czyli wybieramy komórkę C4

Klikamy ‘OK’.

 

 

Tabela jest już gotowa.

 

 

Ten sam efekt można uzyskać wprowadzając do komórki D8 formułę =$C8*(1+5%)^D$7 i kopiując ją na resztę tabeli.