Tryb Zgodności

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w plikach Excela: Tryb Zgodnosci.xlsx i Plik Utworzony w Excel 2003.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

W Excelu 2007 wprowadzono nowy format i rozszerzenie plików ‘xls’ używane w Excelu 2003 zostało zastąpione rozszerzeniami ‘xlsx’ dla plików bez makr i ‘xlsm’ dla plików zawierających makra. Poniżej pokazuje jakie ikony ma każdy z tych plików.

 

Jeżeli zechcemy przesłać plik utworzony w wersji 2007 osobie, która używa Excela 2003, najlepszym rozwiązaniem będzie przekonwertowanie pliku z formatu Excela 2007 na 2003.

 

 

Plik ‘Tryb Zgodności.xlsx’ z arkuszem przedstawionym powyżej zapiszemy w formacie Skoroszytu programu Excel 2003.

Klikamy okrągły przycisk ‘Microsoft Office’, wybieramy ‘Zapisz jako’ i ‘Skoroszyt programu Excel 97-2003’.

 

 

Po wybraniu lokalizacji pliku, wpisaniu nazwy i kliknięciu OK. wyświetlony zostanie poniższy komunikat o utracie części funkcjonalności.

Nie mając wyboru klikamy ‘Kontynuuj.

 

 

Plik taki otwarty w Excelu 2003 utraci, wszystko co nie jest dostępne w tej wersji programu.

 

 

 

 

Pliki utworzone w starszej wersji Excela otwierane są w ‘Trybie zgodności’, co zaznaczone jest opisem zaznaczonym na poniższym rysunku czerwonym prostokątem.

Możemy dokonywać zmian w takim pliku, korzystając także z opcji które były niedostępne w Excelu 2003, ale w momencie zapisania pliku pojawi się komunikat o utracie funkcjonalności.

 

 

Jeżeli plik nie będzie więcej używany w starszej wersji Excela możemy go przekonwertować do nowego formatu.

Wybieramy polecenie ‘Konwertuj’.

 

 

Plik w starym formacie przestaje istnieć a na jego miejsce powstaje plik o rozszerzeniu xlsx.

Jeżeli chcielibyśmy zachować także starą wersję pliku przed tą operacją należy go skopiować.

 

Klikamy ‘Tak’ w poniższym okienku i operacja jest zakończona.

 

 

 

Użytkownicy Excel 2003 mogą także otwierać pliki z Excela 2007, ale wymaga to ściągnięcia i zainstalowania specjalnego dodatku do programu Excel 2003.

Dodatek ten jest udostępniany darmowo na stronach Microsoft.