Usuń Duplikaty

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w pliku Excela: Usun Duplikaty.xlsx, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Z pewnością każda osoba pracująca na dużych tabelach z danymi spotkała się z problemem jaki stwarzają zduplikowane dane.

Excel 2007 umożliwia, łatwe i szybkie usunięcie takich danych z tabeli.

 

Przykład 1.

 

Z poniższej listy przedstawicieli handlowych, chcielibyśmy usunąć powtarzające się rekordy.

Ustawiamy aktywną komórkę na dowolnym polu tabeli i z zakładki ‘Dane’ wybieramy polecenie ‘Usuń duplikaty’.

 

 

Chcemy usunąć wiersze w których wszystkie dane są takie same, więc pozostawiamy wszystkie pola zaznaczone i klikamy OK.

 

 

Excel bez wskazania które pola powtórzyły się usuwa je i wyświetla komunikat o tym ile rekordów zostało usuniętych i ile pozostało.

 

 

 

Przykład 2.

 

Gdybyśmy np. chcieli zsumować klientów dla każdego z oddziałów, będzie nam potrzebna lista miast w których firma posiada oddziały.

Wystarczy skopiować kolumnę z miastami (kolumnę D) np. do kolumny H i posługując się poleceniem ‘Usuń duplikaty’ pozbyć się powtarzających nazw miast.

 

 

W ten oto szybki sposób uzyskujemy listę niepowtarzających się miast. Do zsumowania liczby klientów dla każdego z nich możemy posłużyć się np. funkcją SUMA.JEŻELI opisaną w lekcji ‘Funkcje dla Zaawansowanych’.