Wprowadzanie Formuł

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Wprowadzanie Formul.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Dane do Arkusza Excela wprowadzamy poprzez wybranie komórki i wpisanie danych bezpośrednio w tej komórce bądź w pasku formuły (zaznaczone strzałkami na poniższym rysunku).

Oznaczenia aktywnego wierszu (5) i aktywnej kolumny (D) są na ciemniejszym tle. Aktywna komórka ma pogrubione obramowanie a jej adres wyświetlany jest w polu nazwy.

 

 

Jeżeli chcemy przejść do którejś z komórek możemy kliknąć ją lewym klawiszem myszy, przesunąć znacznik aktywnej komórki strzałkami bądź wpisać nazwę komórki w pole nazwy.

 

 

Proszę o ustawienie aktywnej komórki D8.

Wprowadzimy w tej komórce formułę sumującą sprzedaż powyższych 3 produktów.

Można to zrobić na wiele sposobów, my skorzystamy z najprostszego wybierając ikonę sumy, która znajduje się na karcie Wstążki: ‘Formuły’.

Po jej kliknięciu nasz arkusz powinien wyglądać tak jak jest to przedstawione na poniższym rysunku.

 

 

Excel sam spróbuje się domyślić, jaki zakres chcemy zsumować, w większości przypadków proponując właściwy.

Zakres, który zostanie zsumowany obwiedziony jest niebieskim prostokątem i wpisany w formule sumy (D5:D7). Pod funkcją Excel podaje składnię funkcji suma, początkujący użytkownicy mogą śmiało zignorować tą informację.

 

W tym przypadku zakres jest prawidłowy, potwierdzamy więc go naciskając enter.

 

 

Formuła sumy zostanie wpisana, i uaktywniona zostanie komórka znajdująca się poniżej.

W każdej chwili możemy ponownie wejść do tej formuły i sprawdzić, czy sumowany jest właściwy zakres. Wystarczy dwukrotnie kliknąć komórkę z formułą, co w tym przypadku da efekt taki jak na poniższym rysunku.

 

 

 

 

Do komórek możemy wprowadzać formuły używając znaków matematycznych i wskazując komórki, które mają być użyte w tych obliczeniach.

Ważne jest, aby wprowadzanie formuły rozpocząć od znaku =

 

W poniższym przykładzie wprowadzono formułę obliczającą wzrost procentowy używając znaków dzielenia oraz odejmowania i wskazując dane, z których komórek mają być wykorzystane w obliczeniach.

Wzór na wzrost procentowy to ‘ nowa wartość’ / ‘stara wartość’ -1. (więcej na temat wzorów w lekcji ‘Często używane wzory’.)

 

 

A po wprowadzeniu wzoru i naciśnięciu Enter.

 

 

Jeżeli dane sprzedaży zostaną zmienione, formuła wzrostu procentowego przeliczy się automatycznie i będzie wskazywała nową wartość.

 

 

 

Excel nie zawsze sugeruje właściwe rozwiązania. Prześledźmy to na 2 poniższych przykładach.

 

Wprowadźmy sumę w komórce D25. Możemy to zrobić klikając ikonę sumy, ale znacznie szybciej będzie zastosować skrót Alt+= czyli trzymając wciśnięty lewy Alt wciskamy symbol =.

 

 

Jak widać Excel postanowił do sprzedaży produktów dodać także rok będący nagłówkiem kolumny.

 

Jeśli zakres zaproponowany przez Excel nam nie odpowiada, możemy go zmienić klikając na jeden z rogów zakresu (oznaczony strzałką) i przytrzymując lewy klawisz zwężyć bądź rozszerzyć zakres, możemy też klikając krawędź zakresu przeciągnąć go przytrzymując lewy klawisz myszy w inne miejsce.

 

 

Tak zmienioną formułę, potwierdzamy Enterem.

Wprowadzimy teraz sumę dla tabeli 2, w komórce G25.

 

 

Tym razem Excel zatrzymał się na pierwszej pustej komórce, ponownie chwytamy za róg obszaru otoczonego linią i przeciągamy go na właściwe miejsce.

 

 

Tabele 1 i 2 powinny pokazywać poniższe sumy.