Zapis Pliku w Formacie PDF

 

 

Aby zapisać dokument Excela w formacie PDF należy kliknąć okrągły przycisk ‘Microsoft Office’ w górnym lewym rogu aplikacji Excel, i wybrać polecenie Zapisz jako.

Wyświetlone zostaną formaty w jakich możemy zapisać plik, ale nie będzie wśród nich formatu PDF.

Wybieramy więc polecenie ‘Znajdź dodatki dla innych formatów plików’.

 

 

W okienku pomocy, które zostanie wyświetlone wybieramy polecenie: ‘Instalowanie i używanie dodatku Zapisywanie jako PDF lub XPS udostępnionego przez firmę Microsoft’.

 

 

W kolejnym oknie klikamy link ‘Dodatek Zapisywanie jako PDF lub XPS frimy Microsoft dla programów pakietu Microsoft Office 2007’.

 

 

W przeglądarce internetowej zostanie otwarta strona Microsoft.

Jeżeli zostanie wyświetlona w języku angielskim możemy wybrać Polski (u dołu ekranu).

 

Jeżeli nie korzystamy z automatycznych aktualizacji produktów Microsoft na naszym komputerze, zamiast przycisku ‘Pobierz’ zobaczymy informację o konieczności sprawdzenie czy oprogramowanie jest autentyczne, klikamy wtedy przycisk ‘Kontynuuj’ i postępujemy zgodnie z podawanymi instrukcjami.

 

Klikamy przycisk ‘Pobierz’.

 

 

Klikamy ‘Zapisz plik’.

 

 

Dwukrotnym kliknięciem uruchamiamy program instalacyjny.

To gdzie program zostanie zachowany zależy od ustawień naszej przeglądarki internetowej najczęściej jest to katalog ‘Moje Dokumenty’ lub ‘Pulpit’.

 

 

Wybieramy ‘Uruchom’.

 

 

Akceptujemy warunki licencji i wybieramy ‘Kontynuuj’.

 

 

Instalacja jest bardzo szybka.

 

 

I kończy się poniższym komunikatem .

 

 

Od tego momentu w programie Excel znajdziemy polecenie ‘Zapisz jako’ PDF lub XPS. Wybieramy ją.

 

 

Wybieramy gdzie ma być zapisany plik w okienku ‘Zapisz w:’ (pierwsze od góry).

Wpisujemy nazwę pliku (np. Raport 2009).

Jeżeli chcemy sprawdzić jak wygląda nasz plik zapisany w formacie PDF pozostawiamy zaznaczoną opcję ‘Otwórz plik po opublikowaniu’.

Na koniec klikamy ‘Publikuj’

 

 

Plik zostaje zapisany i jednocześnie pokazany w programie Adobe Reader, aby obejrzeć całą stronę należy zmniejszyć powiększenie.