Makra Które Same się Uruchamiają

Przykład opisany w tej lekcji należy wykonać samodzielnie.

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

Przykład 1.

 

Dość często występuje potrzeba, aby jakaś wiadomość pokazywała się zaraz po uruchomieniu pliku Excela. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że osoba korzystająca z naszego pliku przeczytała tą wiadomość, bądź przynajmniej potwierdziła jej przeczytanie, kliknięciem przycisku ‘OK’.

 

Możemy to uzyskać korzystając z funkcji MsgBox, która wyświetla wprowadzony przez nas komunikat.

 

Aby komunikat ten był wyświetlany po uruchomieniu pliku makro musi zostać wprowadzone do arkusza ‘Ten_skoroszyt’ (ThisWorkbook), tak jak zostało to zaznaczone na poniższym rysunku czerwonym prostokątem.

 

Makro, którego używamy do wyświetlenia tego komunikatu jest jednym z makr obsługującym zdarzenia, w tym przypadku jest to zdarzenie ‘Open’ obiektu ‘Workbook’.

Istnieje wiele innych zdarzeń które mogą uruchomić napisane przez nas makro, np.:

BeforeSave’ - makro zostanie wykonane po wybraniu przez użytkownika opcji ‘Zapisz’, po zakończeniu wykonywania makra plik zostanie zapisany

BeforePrint’ – makro zostanie wykonane po wybraniu przez użytkownika opcji ‘Drukuj’, po wykonaniu makra arkusz zostanie wydrukowany.

Pełną listę zdarzeń które mogą uruchamiać makro można przejrzeć klikając strzałkę zaznaczoną na poniższym rysunku niebieską obwódką.

 

 

Poniżej zostało wprowadzone przykładowe makro z informacją o założeniach do raportu, o których chcielibyśmy poinformować każdego użytkownika tego pliku.

 

Private Sub Workbook_Open()

 

MsgBox "2013-02-28" & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf & _

"Prognoza Sprzedaży Założenia:" & vbCrLf & vbCrLf & _

"1. Dane w tym raporcie są przewidywaniami i zmieniają się w cyklu miesięcznym." _

& vbCrLf & vbCrLf & "2. Sprzedaż próbek została wyłączona." & vbCrLf & vbCrLf & _

vbCrLf, vbInformation, " Prognoza Sprzedaży Założenia"

 

End Sub

 

Aby sprawdzić jak działa makro bez konieczności zamykania i otwierania pliku (otworzenie pliku spowoduje uruchomienie makra) wystarczy ustawić kursor na jego nazwie i wcisnąć przycisk ‘F8’, który pozwala na uruchamianie makr ‘krok po kroku’, kolejne wciśnięcie przycisku F8 spowoduje wykonanie linii podświetlonej obecnie na żółto i podświetlenie kolejnej linii.

 

 

(Cała funkcja MsgBox powinna być teoretycznie zapisana w jednej linii, aby łatwiej było ją modyfikować jedną linię komend podzielono tak aby wyświetlana była w kilku za pomocą symboli ‘ _’ (spacja i dolny myślnik) które powodują, że komputer czyta kolejne linie tak jakby były połączone.)

 

Funkcja MsgBox wyświetli następujący komunikat.