Pasek Narzędzi Szybki Dostęp

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

‘Pasek Narzędzi Szybki Dostęp’ znajduje się w lewym górnym rogu ekranu Excela 2013.

Użytkownik sam może dodawać i usuwać polecenia jakie się tam znajdują.

‘Pasek Narzędzi Szybki Dostęp’ ma tą przewagę nad poleceniami z kart wstążki, że zawsze znajduje się na wierzchu.

 

 

Standardowo na pasku tym znajdują się 3 ikony: Zapisz, Cofnij i Ponów.

 

Jeśli chcemy dodać do niego więcej poleceń, należy kliknąć na małą strzałkę znajdującą się na jego prawym końcu i wybrać: ‘Więcej poleceń…’

 

 

Spowoduje to wyświetlenie okna ‘Opcje programu Excel’ oraz karty ‘Pasek narzędzi Szybki dostęp’.

Z lewej strony znajdują się polecenie, które możemy dodać do paska, proponuje wybrać polecenie ‘Filtruj’ i używając przycisku ‘Dodaj’ przenieść je do zbioru poleceń pokazywanych na pasku narzędzi szybki dostęp.

Korzystając ze strzałek znajdujących się po prawej stronie okna możemy ustawić odpowiadającą nam kolejność poleceń.

A po zaznaczeniu jednego z poleceń w prawym oknie możemy je usunąć korzystając z przycisku ‘Usuń’.

 

 

Dostępne polecenia zostały podzielone na grupy.

Grupę poleceń zmieniamy korzystając z listy pokazanej na poniższym rysunku.

To jakie polecenia okażą się najbardziej przydatne zależy od specyfiki pracy danej osoby, dla przykładu dodajmy polecenie ‘Wklej wartości’.

Znając dokładną nazwę polecenia łatwo znajdziemy je w grupie ‘Wszystkie polecenia’.

 

 

Polecenia są ułożone alfabetycznie, jeśli klikniemy dowolne z nich i wciśniemy literę ‘w’, lista przesunie się do poleceń zaczynających się na ‘w’, kolejne wciśnięcia lub przytrzymanie litery ‘w’ pozwoli nam przechodzić do kolejnych poleceń na ‘w’.

 

 

W grupie ‘Makra’ odnajdziemy utworzone przez nas makra. Dodajmy jedno z nich do paska narzędzi Szybki dostęp.

Po dodaniu makra uaktywniony został przycisk ‘Modyfikuj’ znajdujący się u dołu ekranu.

 

 

 

Po kliknięciu ‘Modyfikuj’ będziemy mieli możliwość zmiany ikony i nazwy jaka jest wyświetlana po ustawieniu wskaźnika myszy na ikonie.

Nie możemy tego zrobić dla standardowych poleceń Excela.

Proponuję wybrać świnkę – ostatnia w 4 wierszu ikon.

 

 

Aby usunąć polecenie z paska, wystarczy kliknąć je prawym klawiszem myszy i wybrać ‘Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp’.

 

 

Dla poleceń znajdujących się na Wstążce istnieje prostszy sposób dodawania do paska szybki dostęp.

Należy klikając na nich prawym klawiszem i wybrać pierwsze z poleceń w menu, które zostanie rozwinięte.

 

 

Jak widać na poniższym rysunku polecenia na pasku mogą przybierać nie tylko formę ikony, ale również pola wyboru z opisem.