Pętla For Each Next

 

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela VBA.xlsm, tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

Przykład 1.

(Moduł: For_Each_Next)

 

Pętla ‘For Each Next’ jest szczególnie użyteczna, gdy chcemy daną czynność wykonać dla wszystkich elementów danego zbioru, np wszystkich komórek spełniających dany warunek lub jak w poniższym przykładzie dla wszystkich arkuszy aktywnego zeszytu. Dzięki użyciu tej pętli nie musimy zliczać elementów, pętla zostanie wykonana tyle razy ile elementów spełnia zadany warunek.

 

W Excelu możemy ukryć wiele arkuszy na raz, ale nie możemy wielu na raz odkryć. Poniższe makro wykorzystujące pętle For Each Next, rozwiązuje ten problem.

 

 

Sub Petla_For_Each_Next()

 

For Each arkusz In ActiveWorkbook.Sheets            Dla każdego arkusza spośród akruszy aktywnego pliku

    arkusz.Visible = xlSheetVisible                             Ustaw arkusz odkryty

Next                                                                           ‘Koniec pętli For Each Next, wykonaj polecenie dla kolejnego arkusza.

 

End Sub