Skróty Klawiszowe

Skróty opisane w tej lekcji należy przećwiczyć na arkuszu Excela: Skróty Klawiszowe.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję ich zapamiętania

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

Używanie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza pracę z arkuszem kalkulacyjnym. Każdy użytkownik Excela, który uważa się za zaawansowanego użytkownika powinien znać i używać skróty z pierwszej tabeli.

 

Najczęściej używane w Excelu skróty klawiszowe to:

(znak ‘+’ oznacza, że należy nacisnąć kilka klawiszy na raz np. Ctrl+C trzymamy wciśnięty klawisz ‘Ctrl’ i wciskamy klawisz ‘C’)

 

Skróty klawiszowe podstawy:

Kombinacja klawiszy:

Co robi:

Jak łatwo zapamiętać:

Ctrl + C

– kopiuj

C od Copy –po angielsku: kopiuj

Ctrl + V

– wklej

V – prawie jak polskie Wklej J

Esc

– zamyka aktywne okno, kończy operację kopiowania

Esc skrót od Escape - po angielsku ucieczka

Ctrl + P

– drukuj

P od Print – po angielsku: drukuj

Ctrl + B

– dodaj/skasuj pogrubienie czcionki

B od Bold – po angielsku: gruby

Ctrl + U

– dodaj/skasuj podkreślenie czcionki

U od Underline – po angielsku: podkreśl

Ctrl + S

– zachowaj plik

S od Save – po angielsku: zapisz

Ctrl + F

– wyszukaj      

F od Find – po angielsku: znajdź

Ctrl + A

– zaznaczenie całej wybranej tabeli

A do All – po angielsku wszystko

Alt + Tab

– przechodzenie do innych aktywnych aplikacji

 

Ctrl + Z

– cofnij

 

Ctrl + H

– zamień

 

Ctrl + Enter

– zaznaczamy obszar, wpisujemy formułę/dane do komórki i wciskając Ctrl+Enter wypełniamy cały obszar wprowadzoną formułą/danymi.

 

Alt + =

– wprowadzenie funkcji suma

 

F4

(klawisz funkcyjny F4)

– powtarza ostatnią czynność

 

 

Sugeruje poćwiczyć wyżej wymienione skróty na załączonym do tej lekcji pliku.

 

 

Po opanowaniu powyższych skrótów można zapoznać się z poniższymi.

 

Skróty klawiszowe dla zaawansowanych:

Kombinacja klawiszy:

Co robi:

Ctrl + pokrętło myszy

– zmiana powiększenia

Ctrl +Shift + strzałka

– wybiera zakres od aktywnej komórki do końca tabeli

Prawy Alt + U

– wstawia symbol €

ÿ + Tab

(symbol windows z klawiatury + Tab)

– przechodzenie pomiędzy aktywnymi oknami, tak samo jak Alt+Tab ale z bajerem, to czy będzie działać zależy od ustawień komputera.

Ctrl + X

– wytnij

Ctrl + Page Up

Ctrl + Page Down

– przechodzenie pomiędzy arkuszami Excela w aktywnym pliku, w lewo i prawo

Ctrl + Tab

– przechodzenie do innych aktywnych plików Excela

Ctrl + Shift + =

– wstawianie wiersza/kolumny lub komórki (zależnie od tego co zostało zaznaczone przed wybraniem tej kombinacji klawiszy.) 

Shift+(strzałka)

– zaznaczanie komórek ‘po jednej’ w lewo/prawo i góra/dół

Ctrl+(strzałka).

– skok do ostatniej niepustej komórki, jeśli jesteśmy w środku obszaru niepustych komórek, skok do ostatniej pustej komórki, jeśli jesteśmy w pustej komórce lub na granicy niepustego obszaru

Ctrl + Y

– wykonaj ponownie (cofanie polecenia cofnij)

 

Istnieje także możliwość przypisywania skrótów klawiszowych do makr, warto w ten sposób zautomatyzować często wykonywane operacje, np. wklejanie z transpozycją, zamiana formuł na wartości itp. więcej na temat makr w lekcjach poświęconych VBA.