Suma Częściowa

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Suma Częściowa.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Suma Częściowa to jedna z funkcjonalności Excela 2013, którą osobiście uważam za mało użyteczną.

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 1.

W poniższym przykładzie chcielibyśmy szybko podsumować sprzedaż produktów po kategoriach dla danych z poniższej tabeli. Użyjemy do tego polecenia ‘Suma częściowa’.

 

 

Polecenie to znajduje się w na karcie ‘Dane’.

Przed jego uruchomieniem ustawiamy aktywną komórkę w jednej z komórek tabeli z danymi.

 

 

 

Po wybraniu polecenia ‘Suma częściowa’ wyświetlone zostaje okno ‘Sumy częściowe’.

 

W pierwszym z jego okienek wybieramy ‘Kategoria Produktu’ co jest nagłówkiem pierwszej z kolumn tabeli z danymi. To właśnie po kategoriach produktu chcemy zsumować te dane.

W drugim oknie wybieramy ‘Suma’.

I wreszcie w trzecim okienku zaznaczamy ‘Sprzedaż’ ponieważ to sprzedaż chcemy sumować.

 

Opisane powyżej wybory zostaną prawdopodobnie automatycznie zaproponowane przez Excela po pokazaniu się tego okna.

 

Klikamy ‘OK.’.

 

 

Do naszej tabeli zostaną dodane wiersze, ich nagłówki będą się składać z nazwy kategorii i wyrazu ‘Suma’.

Podsumowana zostanie również cała tabela.

Excel utworzy automatycznie konspekt umożliwiający łatwe ukrywanie i odkrywanie szczegółów.

 

 

 

Przykład 2.

 

Przywracamy tabelę z danymi z poprzedniego przykładu do jej oryginalnego wyglądu.

Tym razem będziemy chcieli zliczyć ile elementów zawiera każda z kategorii.

 

Uruchamiamy polecenie ‘Suma częściowa’ i ustawiamy pola wyboru tak jak na poniższym rysunku.

 

 

Wynikiem tej operacji będzie tabela taka jak ta pokazana poniżej, w dodanych wierszach zostały wprowadzone sumy pośrednie zliczające ilość elementów w każdej z kategorii.

 

 

 

 

Przykład 3.

 

Operację dodawania sum pośrednich możemy powtórzyć kilkukrotnie dla tej samej tabeli.

Po wykonaniu przykładu 2 możemy ponownie uruchomić ‘Sumy częściowe’ i dodać sumowanie dla kolumny sprzedaż.

Aby nowe sumowanie nie zastąpiło poprzednio używanego, musimy odznaczyć opcję ‘Zamień bieżące sumy częściowe’.

 

 

Każde uruchomienie ‘Sum Częściowych’ powoduje dodanie linijki podsumowującej, nie ma możliwości automatycznego ustawienia kilku różnych wyników w tej samej linijce.

 

 

Znacznie więcej opcji oferują tabele przestawne, ‘Sumy częściowe’ sugeruję używać tylko wtedy gdy tabela z danymi jest krótka i chcielibyśmy ją szybko podsumować, zliczyć jej elementy etc.