Szukaj Wyniku

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Szukaj Wyniku.xlsx tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Szukaj wyniku 1’)

 

W poniższym przykładzie Cena jest wynikiem zsumowania 3 kosztów i marży obliczanej jako narzut na koszty i wynoszącej 30%. W procesie produkcyjnym dwa z tych kosztów nie mogą być zmienione, ale wysokość trzeciego w dużej mierze zależy od producenta i to głównie od niej zależy jakość produktu.

Obecnie cena wynosi 1199,90 zł, producent otrzymał propozycję zakupu partii towaru po cenie 999,90zł, musi obliczyć ile musiałby wynosić koszt zmienny aby przy nie zmienionym narzucie marży procentowej uzyskać taką cenę.

Wiele osób w takim przypadku zaczęłoby wpisywać w komórkę C4 różne kwoty i obserwując wynik w komórce C7, po kilkunastu lub kilkudziesięciu próbach doszłoby do Ceny 999,90.

 

 

Można to zrobić prościej wykorzystując polecenie ‘Szukaj wyniku…’, które znajdziemy na karcie ‘DANE’ → ’Analiza warunkowa’ → ‘Szukaj wyniku…’.

 

 

 

W oknie ‘Szukanie wyniku’ wprowadzamy: adres komórki zawierającej cenę (C7), wartość którą komórka ta ma uzyskać (999,9) oraz adres komórki którą wolno Excelowi zmienić aby uzyskać pożądany wynik (C4). Wprowadzenie lub nie symboli $ w adresach komórek nie ma w tym przypadku znaczenia.

Klikamy przycisk ‘OK.’.

 

 

Wyświetlone zostanie okno z informacją o tym, że udało się uzyskać taki wynik, jeśli wybierzemy ‘OK’ nowe wartości zostaną wprowadzone do arkusza, jeśli wybierzemy ‘Anuluj’ przywrócone zostaną poprzednie wartości.

 

 

Wartość zmieniana przez polecenie Szukaj wyniku jest szacowana bardzo dokładnie, aż do 12 miejsca po przecinku.

 

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Szukaj wyniku 2’)

 

Nie każde zadanie, które postawimy przed tym poleceniem będzie miało rozwiązanie, w przypadku braku rozwiązania Excel wyświetli komunikat ‘nie znaleziono rozwiązania.

 

 

 

Jeżeli zadanie ma więcej niż jedno rozwiązanie, pokazane zostanie wyłącznie pierwsze jakie uda się znaleźć komputerowi, nie zostaniemy poinformowani że istnieje więcej możliwych rozwiązań.

 

 

Więcej opcji wyszukiwania wyniku oferuje dodatek Excela Solver, w którym możemy definiować wiele zmiennych oraz warunków poszukiwania wyniku.