Tabela

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabela.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

Tabela jest poleceniem, którym nie posługuje się na co dzień.

Ta funkcjonalność Excela (dostępna od wersji 2007) jest natomiast często wspominana w publikacjach Microsoftu.

 

Przykład 1.

(Arkusza : ‘Tabela 1’)

 

Jeżeli przekształcimy dane do postaci ‘Tabeli’ rozpoznawanej przez Excela uzyskamy dostęp do wielu dodatkowych opcji.

Aby przekształcić dane na tabelę, należy ustawić aktywną komórkę w tabelce z danymi i z karty ‘Wstawianie’ wybrać polecenie ‘Tabela’.

 

 

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie czy zakres jest właściwy i po kliknięciu OK. dane zostaną przekształcone na Tabelę.

 

 

Do kolumn w których nie było nagłówka, zostaną dodane nagłówki typu Kolumna1, Kolumna2, etc.

Przy nagłówkach kolumn pojawią się symbole filtra dające dostęp do filtrowania i sortowania. Tabela jest też automatycznie formatowana wg jednego z dostępnych wzorów.

 

 

Korzystając z zakładki ‘Narzędzia tabel’ ‘Projektowanie’ możemy łatwo zmienić styl tabeli, np. wybierając lubiane przez niektóre osoby naprzemienne kolorowanie wierszy.

 

 

Poprzez kliknięcie na tabelę prawym klawiszem myszy i wybranie polecenia ‘Tabela’ à ‘Wiersz sum’ dodamy podsumowanie do kolumn naszej tabeli.

 

 

Po wejściu do komórki podsumowania możemy zmienić to jaka formuła będzie używana w tej komórce.

W naszym przykładzie dla kolumn C i D zastosujemy średnią.

 

 

Tabela ma tą przewagę nad zwykłym zakresem z danymi, że w przypadku filtrowania, sortowania, i dodawania lub kasowania wierszy, zarówno formatowania jak i formuły w kolumnie podsumowującej zostaną odpowiednio zmienione.

 

Posortujmy nasze dane rosnąco według wartości w kolumnie C.

Możemy to zrobić np. klikając prawym klawiszem myszy na dowolną z komórek tabeli w kolumnie C i wybierając ‘Sortuj’ " ‘Sortuj od najmniejszych do największych’.

 

 

Jak widać formatowanie zostało dopasowane do nowego układu danych.

To że dane są posortowane zostało oznaczone poprzez dodanie do symbolu filtra w komórce D3 strzałki w górę (sortowanie rosnąco).

 

 

 

 

Tabele mają także taką właściwość, że w przypadku przewijana ekranu w dół, nagłówki kolumn które przestały być widoczne zastępują litery oznaczające kolumny.

 

 

Działa to tylko wtedy gdy aktywna komórka znajduje się w Tabeli.

 

 

 

 

Aby przekonwertować tabelę z powrotem na zakres danych, należy kliknąć dowolną jej komórkę prawym klawiszem i wybrać ‘Tabela’ àKonw. na zakres’.

 

 

Klikamy ‘Tak’.

 

 

Od tego momentu mamy już do czynienia ze zwykłym zakresem, formatowanie pozostało, ale nie będzie się automatycznie zmieniać odpowiednio do zmian dokonanych w układzie danych.

 

 

A po posortowaniu wg kolumny Wynik:

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusza : ‘Tabela 2’)

 

Tabela ma wiele ograniczeń i może być używana tylko do prostych tabel, wystarczy że nagłówki kolumn znajdują się w 2 wierszach a zostaną źle rozpoznane przez Excela.

W arkuszu ‘Tabela 2’ ustawmy aktywną komórkę wewnątrz tabelki z danymi i wybierzmy z karty ‘Wstawianie’ polecenie ‘Tabela’

 

 

Dodajemy ‘wiersz sum’ i wybieramy licznik.

W efekcie tego działania Excel podaje, że nasza tabela zawiera 11 elementów, pomimo tego, że jest ich tylko 10.

 

 

 

 

 

W tabelach nie można używać wielokomórkowych funkcji i formuł tablicowych opisanych w lekcji ‘Funkcje i Formuły Tablicowe’.

 

 

Używanie tego polecenia sugeruję tylko w przypadku prostych tabel, lub gdy chcemy użyć polecenia wymagającego Tabeli, wymaga tego np. Fragmentator.

Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę nad formułami w naszym arkuszu lepiej jest je wstawiać samodzielnie.