Usuń Duplikaty

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w pliku Excela: Usun Duplikaty.xlsx, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

Z pewnością każda osoba pracująca na dużych tabelach z danymi spotkała się z problemem jaki stwarzają zduplikowane dane.

Excel 2013 umożliwia, łatwe i szybkie usunięcie takich danych z tabeli.

 

Przykład 1.

 

Z poniższej listy przedstawicieli handlowych, chcielibyśmy usunąć powtarzające się rekordy.

Ustawiamy aktywną komórkę na dowolnym polu tabeli i z zakładki ‘DANE’ wybieramy polecenie ‘Usuń duplikaty’.

 

 

Chcemy usunąć rekordy w których wszystkie dane są takie same, więc pozostawiamy wszystkie pola zaznaczone i klikamy OK.

Excel sam wybiera w których polach znajdują się nagłówki tabeli i zaznacza tylko dane, gdyby w przypadku naszej tabeli wybrał niewłaściwy zakres należy go poprawić przed wybraniem OK.

 

 

Excel, bez wskazania które pola powtórzyły się, usuwa je i wyświetla komunikat o tym ile rekordów zostało usuniętych a ile pozostało.

 

 

 

 

Przykład 2.

 

Gdybyśmy np. chcieli zsumować klientów dla każdego z oddziałów, będzie nam potrzebna lista miast w których firma posiada oddziały.

Wystarczy skopiować kolumnę z miastami (kolumnę D) np. do kolumny H i posługując się poleceniem ‘Usuń duplikaty’ pozbyć się powtarzających się nazw miast.

 

 

W ten oto szybki sposób uzyskujemy listę niepowtarzających się miast. Do zsumowania liczby klientów dla każdego z nich możemy posłużyć się np. funkcją SUMA.JEŻELI opisaną w lekcji ‘Funkcje dla Zaawansowanych’.

 

 

Funkcja usuń duplikaty sprawdzi się także wtedy gdy nie wszystkie komórki w wierszu muszą być takie same aby usuwać wiersz.

Powtarzając ćwiczenie z przykładu 1, ale zaznaczając jedynie Imię i Nazwisko uzyskamy listę unikalnych pracowników (zakładając że nikt nie ma takiego samego imienia i nazwiska jak inna osoba). Natomiast zaznaczając tylko Imię uzyskamy listę unikalnych imion.