Drukowanie

 

Wszystkie przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela Drukowanie.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Drukowanie’)

Drukowanie dokumentów w Excelu wbrew pozorom nie polega wyłącznie na kliknięciu ikony ‘Drukuj’  lub wybraniu skrótu ‘Ctrl’ + P.

Powyższa strategia sprawdza się tylko czasami i wyłącznie w przypadku bardzo małych tabel.

 

Przed drukowaniem warto jest kliknąć ikonę ‘Podgląd wydruku’ . Można także wybrać z Menu: Plik → Podgląd wydruku.

 

Używając przycisków oznaczonych ‘>>’ i ‘<<‘ możemy przechodzić pomiędzy stronami, które zostaną wydrukowane.

W lewym dolnym rogu znajduje się informacja, na której stronie się znajdujemy i na ile stron jest obecnie podzielony nasz dokument.

 

 

Jeżeli w widoku podglądu klikniemy przycisk ‘Podgląd podziału stron’ powrócimy do naszej tabeli. Obszar, który jest drukowany ma białe tło, obszar, który Excel nie będzie drukował (ponieważ komórki tego obszaru są puste) ma szare tło.

 

Granice pomiędzy stronami są oznaczone niebieskimi przerywanymi stronami, jeżeli przeciągniemy którąś z linii (klikając lewym przyciskiem myszy i trzymając go wciśniętego przesuniemy wskaźnik w wybrane miejsce) linia zmieni się z przerywanej w ciągłą.

 

W przypadku tej tabeli uznałem za najkorzystniejsze zmniejszenie ilości stron do 2. Aby to osiągnąć przeciągnąłem w prawo linię znajdującą się pomiędzy J i K tak, aby znalazła się pomiędzy N i O. Kolejnym krokiem było przeciągnięcie poziomej linii będącej pomiędzy wierszami 54 i 55 do granicy drukowanego obszaru, pomiędzy wiersze 56 i 57. W ten sposób ilość stron które zostały by wydrukowane zredukowała się z 6 do 3.

Ostatnim krokiem było przeciągnięcie linii spomiędzy kolumn T i U także do granicy obszaru drukowania.

 

Efektem powyżej opisanych działań jest ograniczenie wydruku do 2 stron, jednak druga ze stron będzie drukowana bez nagłówków z nazwami brandów, co może być, co najmniej kłopotliwe dla osoby korzystającej z takiego wydruku.

 

 

 

Powtarzanie nagłówków wierszy i kolumn

Jeżeli z wybierzemy z Menu: Plik → Ustawienia strony... uzyskamy dostęp do okna ‘Ustawienia strony’.

 

 

 

W oknie ‘Ustawienia strony’ na karcie Arkusz w okienko: ‘U góry powtarzaj wiersze’ wprowadzamy adres wierszy w których znajdują się nagłówki wierszy a w okienku ‘Z lewej powtarzaj kolumny:’ adres kolumny z nazwami brandów.

 

 

Po tej operacji druga strona naszego wydruku będzie zaczynać się od nazw brandów (tak jak jest to pokazane na rysunku poniżej).

 

 

Obszar wydruku

Kolejną operacją będzie ograniczenie ‘Obszaru wydruku’.

Aby to zrobic należy najpierw zaznaczyć obszar tabeli, po czym trzeba wybrać z Menu: Plik → Obszar wydruku

 

 

Lub kliknąć ikonę

Dzięki temu zabiegowi puste kolumny przed naszą tabelą oraz puste wiersze nad tabelą nie będą drukowane.

 

 

Marginesy

Kolejnym krokiem będzie przesunięcie marginesów, które polega na przeciągnięciu ich na właściwe miejsca w widoku ‘Podgląd Wydruku’.

 

 

Wynikiem wszystkich opisanych powyżej operacji będzie uzyskanie tabeli przygowanej do wydruku, która w ‘Podglądzie podziału stron’ będzie wyglądać tak jak poniżej.

 

 

 

Orientacja i wpasuj w strony

 

Drugą możliwością przygotowania powyższej tabeli do wydruku będzie wybranie poziomej orientacji i opcji wpasuj w jedną stronę.

Okno ustawienia strony otwieramy wybierając  a potem klikając przycisk

 

Na karcie Strona wybieramy opcje tak jak na poniższym rysunku. Symbol H oznacza ile stron w poziomie, V ile w pionie.

Excel sam dopasowuje % zmniejszenia dokumentu tak, aby zmieścił się w zadanej ilości stron.

 

 

W tym samym oknie, na karcie Nagłówek/stopka możemy także wybrać, co ma być drukowane w nagłówku i stopce dokumentu.

Często dobrym rozwiązaniem jest drukowanie nazwy pliku i daty.

 

 

 

 

Istnieje możliwość drukowania wielu arkuszy na raz, wystarczy zaznaczyć wszystkie arkusze, które mają być wydrukowane i kliknąć ikonę ‘Drukuj’.

Niestety nie ma możliwości formatowania do wydruku wielu arkuszy jednocześnie.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007