Import Danych

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w pliku txt: Plik TXT.txt, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Przykład 1.

 

Wiele systemów informatycznych nie ma możliwość eksportu danych w formacie Excela (xls lub xlsx), dane eksportowane są wtedy zazwyczaj w formacie pliku tekstowego z rozszerzeniem .txt, lub innym, ale z reguły o właściwościach pliku tekstowego.

Po zapisaniu takiego pliku na naszym komputerze, uruchamiamy Excela i wybieramy polecenie Otwórz z Menu Plik.

 

 

Aby znaleźć plik w formacie txt (lub innym), należy zmienić u dołu okna ‘Otwieranie’ opcję ‘Pliki typu:’ na: ‘Wszystkie pliki (*.*)’.

Wybieramy plik o nazwie: ‘Plik TXT.txt’.

 

 

 

Uruchomiony zostanie Kreator importu tekstu.

W pierwszym kroku mamy do wyboru 2 opcje podziału tekstu na kolumny:

Rodzielany – wybieramy gdy w tekście występuje znak który rozdziela tekst na kolumny, zazwyczaj jest to tabulator.

Stała szerokość – wybieramy gdy wszystkie rekordy w kolumnie mają stałą szerokość i podziału tekstu na kolumny dokonamy ustalając szerokość dla każdej z nich.

 

W tym przypadku wybieramy ‘Rozdzielany’ i klikamy dalej.

 

 

W drugim kroku określamy jakim znakiem rozdzielony jest tekst na kolumny. To jak tekst zostanie podzielony na kolumny widoczne jest na bieżąco poniżej.

Wybieramy Tabulator i klikamy przycisk ‘Dalej >’

 

 

W trzecim kroku możemy skorzystać z przycisku ‘Zaawansowane’.

 

 

Po jego wciśnięciu zostanie wyświetlone okno ‘Zaawansowane ustawienia importu tekstu’.

W tym oknie wybieramy, co jest separatorem dziesiętnym (przecinek czy kropka) i czy w tekście był użyty separator tysięcy w postaci spacji, przecinka, kropki lub apostrofu.

W zależności od formatu pliku może się to okazać niezbędna aby liczby były właściwie zinterpretowane.

 

 

Po kliknięciu OK. i Zakończ w 3 kroku Kreatora importu tekstu, dane zostaną załadowane do pliku Excela.

Zakładka arkusza uzyska nazwę taką jak nazwa pliku z którego importowaliśmy dane.

 

 

Przy próbie zapisu pliku wyświetlony zostanie poniższy komunikat.

Najkorzystniej będzie wybrać ‘Nie’ i zapisać plik w formacie Excela.

 

 

Poniżej pokazuję okno zapisywania, w którym wystarczy kliknąć przycisk ‘Zapisz’.

 

 

 

Przykład 2.

 

Jeżeli chcemy wstawić nowe dane do istniejącego pliku Excela do wybranego skoroszytu, wybieramy z Menu Dane, polecenie ‘Importuj dane zewnętrzne’, po czym ‘Importuj dane…’.

 

 

Procedura postępowania jest prawie dokładnie taka sama jak przykładzie 1, a różnice ograniczają się do innych nazw okienek.

 

 

W przypadku gdy importujemy dane, po kliknięciu ‘Zakończ’ w trzecim oknie Kreatora importu, wyświetlone zostanie jeszcze jedno okno z pytaniem w którym arkuszu i w którym jego miejscu mają zostać wklejone importowane dane.

Możemy także wkleić je do nowego arkusza zaznaczając opcję ‘Nowy arkusz’.

 

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007