Makra Które Same się Uruchamiają

Przykłady opisane w tej lekcji należy wykonać samodzielnie.

 

Przykład 1.

 

Dość często występuje potrzeba, aby jakaś wiadomość pokazywała się zaraz po uruchomieniu pliku Excela. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy pewność, że osoba korzystająca z naszego pliku przeczytała tą wiadomość, bądź przynajmniej potwierdziła jej przeczytanie, kliknięciem przycisku ‘OK’.

 

Możemy to uzyskać korzystając z funkcji MsgBox, która wyświetla wprowadzony przez nas komunikat.

 

Aby komunikat ten był wyświetlany po uruchomieniu pliku makro musi zostać wprowadzone do arkusza ThisWorkbook, tak jak zostało to zaznaczone na poniższym rysunku.

 

Makro, którego używamy do wyświetlenia tego komunikatu jest jednym z makr obsługującym zdarzenia, w tym przypadku jest to zdarzenie ‘Open’ obiektu ‘Workbook’.

Istnieje wiele innych zdarzeń które mogą uruchomić napisane przez nas makro, np.:

‘BeforeSave’ - makro zostanie wykonane po wybraniu przez użytkownika opcji ‘Zachowaj’, po zakończeniu wykonywania makra plik zostanie zapisany

‘BeforePrint’ – makro zostanie wykonane po wybraniu przez użytkownika opcji ‘Drukuj’, po wykonaniu wykonywania makra arkusz zostanie wydrukowany.

Aby przejrzeć listę zdarzeń które mogą uruchamiać makro należy kliknąć strzałkę zaznaczoną na poniższym rysunku niebieską obwódką.

 

 

Powyżej zostało wprowadzone przykładowe makro z informacją o założeniach do raportu, o których chcielibyśmy poinformować każdego użytkownika tego pliku.

Aby sprawdzić jak działa makro bez konieczności zamykania i otwierania pliku (otworzenie pliku spowoduje uruchomienie makra) wystarczy ustawić kursor na jego nazwie i wcisnąć przycisk ‘F8’, który pozwala na uruchamianie makr ‘krok po kroku’, kolejne wciśnięcie przycisku F8 spowoduje wykonanie linii podświetlonej obecnie na żółto i podświetlenie kolejnej linii.

 

 

(Cała funkcja MsgBox powinna być teoretycznie zapisana w jednej linii, aby łatwiej było ją modyfikować jedną linię komend podzielono tak aby wyświetlana była w kilku za pomocą symboli ‘ _’ (spacja i dolny myślnik) które powodują, że komputer czyta kolejne linie tak jakby były połączone.)

 

Funkcja MsgBox wyświetli następujący komunikat.

 

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007