Pasek Stanu

     

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Pasek Stanu.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Klikając prawym klawiszem myszy na pasku stanu (miejsce oznaczone poniżej zieloną strzałką mamy możliwość skorzystania z kilku drobnych, ale bardzo użytecznych opcji Excela.

 

 

W poniższym przykładzie z Menu, które wyświetla się po kliknięciu prawym klawiszem na pasek stanu wybrano opcję ‘Suma’, na pasku stanu będzie automatycznie obliczana suma danych liczbowych znajdujących się w aktualnie zaznaczonym obszarze.

Inną równie często używaną opcją jest licznik, po jego wybraniu na pasku stanu pokazywać się będzie ile elementów znajduje się w aktualnie zaznaczonym obszarze (pomijane są puste komórki).

 

 

 

 

 Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007