Przejdź Do

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w pliku: Przejdz Do.xls, tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Przejdź Do 1’)

 

Dość często zachodzi potrzeba wypełnienia pustych komórek w dużej tabeli zerami.

Typowymi przykładami zastosowań będą:

- przygotowanie danych do tabeli przestawnej, w której będziemy wykorzystywać grupowanie, lub

- obliczanie średnich, w której puste komórki mają być wliczane jako zero.

 

Zaczniemy od zaznaczenia obszaru danych.

 

 

 W kolejnym kroku wciśniemy klawisz F5, co spowoduje wyświetlenie okna ‘Przechodzenie do’.

Wciskamy przycisk ‘Specjalnie…’.

 

 

Wyświetlone zostanie okno ‘Przechodzenie do – specjalnie’.

W którym wybieramy ‘Puste’ i klikamy ‘OK’.

 

 

Zaznaczone zostaną wszystkie puste komórki.

 

 

Wpisujemy 0 do pierwszej z wybranych komórek po czym wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+Enter, dzięki której zero zostanie wprowadzone do wszystkich wybranych komórek.

 

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Przejdź Do 2’)

 

Polecenie to może być także użyte do znajdowania różnic w wierszach.

W Arkuszu ‘Przejdź Do 2’ zaznaczamy dane pochodzące z 2 różnych źródeł, które teoretycznie powinny być takie same, wcikamy F5 i ‘Specjalnie…’, po czym wybieramy opcję ‘Różnice w wierszach’ i klikamy ‘OK.’.

 

 

Komórki w kolumnie D, różniące się od tych w kolumnie C zostaną zaznaczone.

W wybranym formacie cyfr różnica nie jest widoczna, ale różnice występują po przecinku.

Tak wybrane komórki można np. zaznaczyć innym kolorem klikając na ikonę ‘Kolor wypełnienia’, aby później wyjaśnić dla każdej z nich która wartość jest poprawna.

 

 

Innym sposobem rozwiązania tego samego problemu będzie wprowadzenie w kolumnie obok formuły, która sprawdza czy zawartość komórek jest taka sama.

 

 

Po skopiowaniu formuły w dół, komórki dla których równość nie zachodzi będą miały wartość ‘FAŁSZ’.

 

 

 

Przykład 3.

(Arkusz ‘Przejdź Do 3’)

 

‘Przechodzenie do – specjalnie’ może być też użyte do znajdywania tekstu liczb w formacie tekstowym.

Zaznaczamy obszar, wciskamy F5, klikamy przycisk ‘Specjalnie…’, wybieramy ‘Stałe’ i tylko ‘Tekst’, klikamy ‘OK.’.

 

 

Liczby w formacie tekstowym zostały wybrane i ich format może zostać zmieniony na liczbowy.

 

 

Polecenie to może mieć znacznie więcej zastosowań, ale wydaje mi się że przećwiczenie powyższych 3 przykładów i przejrzenie dostępnych opcji, pozwoli w razie potrzeby wykorzystać odpowiednie z nich.

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007