Szukaj Wyniku

 

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Szukaj Wyniku.xls, tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Szukaj Wyniku’)

 

W poniższym przykładzie Cena jest wynikiem zsumowania 3 kosztów i marży liczonej jako narzut na koszty i wynoszącej 30%. W procesie produkcyjnym dwa z tych kosztów nie mogą być zmienione, ale wysokość trzeciego w dużej mierze zależy od producenta i to głównie od niej zależy jakość produktu.

Obecnie cena wynosi 1199,90 zł, producent otrzymał propozycję zakupu partii towaru po cenie 999,90zł, musi obliczyć ile musiałby wynosić koszt zmienny aby przy nie zmienionym narzucie marży procentowej uzyskać taką cenę.

Wiele osób w takim przypadku zaczęłoby wpisywać w komórkę C4 różne kwoty i obserwując wynik w komórce C7 i po kilkunastu próbach doszłoby do Ceny 999,90.

 

 

Można to zrobić prościej wykorzystując polecenie ‘Szukaj wyniku…’, które znajdziemy w Menu ‘Narzędzia’.

 

 

W oknie ‘Szukanie wyniku’ wprowadzamy adres komórki zawierającej cenę C7, wartość którą komórka ta ma uzyskać 999,9 oraz którą komórkę wolno Excelowi zmienić aby uzyskać pożądany wynik.

Klikamy przycisk ‘OK.’.

 

 

Wyświetlone zostanie okno z informacją o tym że udało się uzyskać taki wynik, jeśli wybierzemy ‘OK’ nowe wartości zostaną wprowadzone do arkusza, jeśli wybierzemy ‘Anuluj’ przywrócone zostaną poprzednie wartości.

 

 

Więcej opcji wyszukiwania wyniku oferuje dodatek Excela Solver, w którym możemy definiować wiele zmiennych oraz warunków poszukiwania winiku.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007