Ochrona Hasłem

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Ochrona Hasłem.xls, zachęcam do ich samodzielnego wykonania. tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Ochrona Hasłem’)

 

Dość często na plikach Excela pracuje duża grupa osób, jak w każdej grupie mogą zdarzyć się osoby, do których uczciwości bądź umiejętności pracy w Excelu nie mamy pełnego zaufania.

W poniższym przykładzie dużą grupę Brand Managerów poproszono o wprowadzenie propozycji wydatków na kolejny rok.

Ponieważ plik, w którym mają oni wprowadzić swoje propozycje zawiera także inne dane (budżety), do których zmiany nie mają oni uprawnień, postanowiono dać im uprawnienia do wprowadzania zmian jedynie w obszarze zaznaczonym na żółto.

 

Przed zablokowaniem arkusza należy odblokować komórki, które mają być dostępne.

 

Wybieramy obszar, który ma być dostępny klikamy na nim prawym klawiszem, wybieramy opcję ‘Formatuj komórki...’, w oknie ‘Formatuj komórki’ wybieramy kartę ‘Ochrona’ i odznaczamy kwadrat przy etykiecie ‘Zablokuj’. Po odznaczeniu karta powinna wyglądać tak jak poniżej.

 

Kolejnym krokiem będzie włączenie ochrony arkusza.

Z Menu wybieramy Narzędzia → Ochrona → Chroń arkusz...

 

 

W oknie ‘Chronienie arkusza’ zaznaczamy, na co zezwalamy użytkownikom oraz wpisujemy hasło do odblokowywania arkusza.

 

 

Po kliknięciu przycisku ‘OK’ wyświetli się okno ‘Potwierdź hasło’, gdzie wprowadzamy to samo hasło jeszcze raz.

 

 

Arkusz jest już zablokowany, można go teraz udostępnić dla Brand Managerów, warto również umożliwić pracę wielu osób na tym samym pliku jednocześnie (patrz lekcja ‘Udostępnij Skoroszyt’).

 

Poniżej przedstawiam komunikat, który ukaże się, gdy ktoś nieuprawniony spróbuje zmienić zablokowane komórki.

 

 

Zablokowanie arkusza chroni tylko 1 arkusz, w pozostałych arkuszach pliku wszystkie dane mogą być zmieniane. Jeżeli chcemy chronić cały plik należy powtórzyć powyżej opisaną operację dla każdego arkusza.

 

 

Istnieje niestety możliwość odblokowania arkusza nawet, jeśli nie znamy hasła, jednak mało, kto to potrafi, a ja (także dla dobra firmy, w której obecnie pracuje) nie będę się tą wiedzą dzielił na tej stronie.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007