Śledź Łącza

                 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Śledź Łącza.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Jeśli pracujemy na dużych i skomplikowanych plikach bardzo użyteczną funkcją Excela jest ‘Śledzenie odwołań’.

Odwołania dzielą się na poprzedniki i zależności.

Poprzedniki to komórki, z których korzysta formuła w interesującej nas komórce.

Zależności to wszystkie te komórki, które korzystają z danych w interesującej nas komórce.

 

Aby skorzystać z tej funkcji należy kliknąć na ikonę śledź poprzedniki * lub śledź zależności * 

Lub wybrać z Menu: Narzędzia → Inspekcja formuł → Śledź poprzedniki /lub/ Śledź zależności

 

 

W poniższym przykładzie wybrano opcję: Śledź zależności dla komórki sumującej sprzedaż w regionach objętych promocją.

Jak widać wszystkie strzałki są niebieskie a ta która prowadzi od komórki z błędem jest czerwona.

Opcja śledź poprzedniki jest także bardzo użyteczna do znajdowania powodów błędów w wynikach lub przyczyn odwołań cyklicznych.

 

 

 

Alternatywnym sposobem sprawdzania, z których komórek korzysta formuła jest dwukrotne klikniecie na tą komórkę.

Sposób ten umożliwia oglądanie tylko poprzedników pierwszego poziomu, ale ma tą zaletę, że możemy przy okazji łatwo zmieniać odnośniki w formule łapiąc za brzeg jednego z kolorowych prostokątów i przenosząc go we właściwe miejsce.

 

 

W poniższym przykładzie mając aktywną komórkę z sumą sprzedaży dla filii od 1 do 7 (liczba 941), dwukrotnie wybrano polecenie: Śledź poprzedniki i dwukrotnie polecenie śledź zależności.

Jak widać suma 941 jest wynikiem zsumowania sprzedaży z 4 komórek powyżej oraz nieznanej ilości odwołań do innych arkuszy w tym samym lub innym pliku (symbol zaznaczony czerwonym kółeczkiem).

Ponieważ opcję Śledź poprzedniki kliknięto dwukrotnie, zaznaczone zostało także, które komórki są poprzednikami poprzedników cyfry 941 (komórki zawierające cyfry: 100, 20, 2, 3)

Ponieważ dwukrotnie wybrano także opcję Śledź zależności widać, że liczba 941 jest używana do obliczenia średniej sprzedaży filii, a średnia sprzedaż filii jest używana przez komórkę lub komórki w innym lub innych arkuszach (symbol oznaczony zielonym kółkiem.

 

 

Funkcja ta nie pokaże zależności, jeśli będą one w innym zamkniętym pliku.

 

Funkcja ta jest często używana do ‘czyszczenia’ arkuszy ze zbędnych danych.

Widzimy jakieś dane nie jesteśmy pewni czy są do czegoś używane, wybieramy Śledź zależności i jeśli żadna inna komórka z nich nie korzysta możemy je bez obaw skasować.

Strzałki poprzedników i zależności wymazujemy klikając na ikonę: usuń wszystkie strzałki: *

lub wybierając z Menu: Narzędzia → Inspekcja Formuł →Usuń Wszystkie Strzałki.

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007