Filtr Zaawansowany

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Filtr Zaawansowany.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2013: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2013.zip

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

 

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Filtr Zaawansowany’)

 

Jeżeli Twoje wymagania odnośnie filtrowania są duże, proponuję skorzystanie z Filtra Zaawansowanego, który umożliwia użycie wszystkich kombinacji filtrowania jakie tylko da się wymyślić.

 

W poniższym przykładzie chcielibyśmy wyfiltrować dane dla 3 produktów: ‘A’, ‘G’ i ‘H’, przy czym produkty A tylko wtedy gdy ich ilość przekracza 300 sztuk. Do określania tego typu warunków możemy używać znaków =, <, >, >=, =<.

 

Najpierw nad tabelą z danymi musimy dodać wiersze, tyle, aby zmieściły się w nich:

- nagłówki tabeli, takie same jak w poniższej tabeli. W naszym przykładzie: ‘produkt’ i ‘ilość’ w linii 1.

- kryteria - każde w osobnym wierszu. W naszym przykładzie: ‘produkt A’, ‘produkt G’, ‘produkt H’, ‘>300’ w liniach 2, 3, 4.

- jedna pusta linia pomiędzy tabelą z kryteriami a tabelą z danymi. W naszym przykładzie linia 5.

 

Wybieramy z karty: ‘Dane’ polecenie z ikoną filtra i opisem ‘Zaawansowane’.

 

 

Wprowadzamy zakres listy i zakres kryteriów, tak jak jest to pokazane na poniższym rysunku.

Filtr zaawansowany oferuje 2 opcje filtrowania:

Odfiltrowane dane zostaną ukryte, a te interesujące nas pozostawione. Z tej opcji skorzystamy w tym przykładzie.

Interesujące nas dane zostaną skopiowane we wskazane przez nas miejsce.

 

Po wybraniu ‘Filtruj listę na miejscu’, klikamy przycisk ‘OK’.

 

 

W efekcie uzyskamy arkusz taki jak poniżej.

 

 

Wiersze odfiltrowane są ukryte, jednak nie ma możliwości pokazania ukrytych wierszy poprzez polecenie ‘Odkryj’.

To że użyty jest Filtr Zaawansowany możemy poznać tylko po tym, numeracja wierszy nie jest ciągła i kolory cyfr wierszy są niebieskie.

 

UWAGA:

Filtr zaawansowany blokuje polecenie ‘Odkryj’ dla całego arkusza, w tym wierszy nie objętych filtrowaniem.

Jeżeli więc widzimy arkusz z ukrytymi wierszami, których nie udaje się odkryć należy sprawdzić czy Filtr zaawansowany jest włączony.

 

Aby wyłączyć Filtr zawansowany należy wybrać z karty: ‘DANE’ polecenie ‘Wyczyść’.

 

 

 

Innym przykładem użycia filtra zaawansowanego może być wyfiltrowanie z naszej listy unikatowych nazw produktów.

Aby to uzyskać zaznaczamy opcję ‘Kopiuj w inne miejsce’, zmieniamy ‘Zakres listy’ tak aby obejmował tylko kolumnę z nazwami produktów, ‘Zakres kryteriów’ pozostawiamy pusty, w ‘Kopiuj do:’ wpisujemy adres pierwszej komórki w której ma zacząć się lista i zaznaczamy opcję ‘Tylko unikatowe rekordy’. Wciskamy przycisk OK.

 

 

W rezultacie uzyskujemy listę, dzięki której możemy łatwo określić ilość rodzajów produktów, zsumować ilości tych produktów lub przeprowadzić inne operacje.

 

 

Alternatywnym rozwiązaniem tego problemu jest skopiowanie kolumny z nazwami produktów i użycie polecenia „usuń duplikaty”.

 

 

Użyteczność Filtra i Filtra Zaawansowanego staje się tym bardziej widoczna im większe i bardziej skomplikowane są tabele danych, na których pracujemy.

 

Wiele opcji filtrowania oferują także Tabele Przestawne.