Zapis Pliku jako pdf, ods, csv, xls, htm, html

 

Ta lekcja może być obejrzana lub przeczytana poniżej.

Film wygląda najlepiej jeśli będzie odtwarzany w rozdzielczości 720p HD, rozdzielczość można zmienić dopiero po uruchomieniu filmu klikając na ikonie trybika  która pojawi się w prawym dolnym rogu poniższego ekranu. Po kilku sekundach od zmiany obraz wyostrzy się.

 

 

 

 

W przeciwieństwie do poprzednich wersji, Excel 2013 oferuje łatwą możliwość zapisu pliku w wielu formatach.

Po wybraniu polecenia ‘Zapisz jako’ klikamy na strzałkę w menu ‘Zapisz jako typ:’ po czym wyświetla się lista dostępnych formatów.

 

Te najczęściej używane to pdf (wydruk nie dający możliwości zmian), ods (format arkusza kalkulacyjnego Calc będącego częścią pakietu Open Office), csv (plik tekstowy, dane rozdzielone są przecinkami), xls (jeśli chcemy przesłać plik użytkownikowi Excela 2003 lub wcześniejszej wersji).

 

 

Plik po zapisaniu zostaje pokazany w nowym formacie, w przypadku wybrania pliku w formacie pdf otwiera się program Adobe Reader.

 

Praktycznym rozwiązaniem gdy chcemy przygotować raporty dla wielu osób korzystające z jednego źródła danych np. tabeli przestawnej, jest zaprzęgnięcie do tego makra, które będzie na zmianę modyfikować ustawienia filtrów tabeli przestawnej i drukować pdf dla każdego z zestawu ustawień.

 

Następnie tak przygotowane raporty w pdf-ach można kolejnym makrem rozsyłać do odpowiednich zainteresowanych.

 

W niektórych firmach w ten sposób przygotowywanych i rozsyłanych jest po kilkaset zindywidualizowanych raportów, a cały proces zajmuje kwadrans.

 

 

 

 

Czym innym udostępnienie pliku w internecie a czym innym jego publikacja jako strony.

Gdy chcemy udostępnić plik przygotowujemy tylko link do katalogu na serwerze gdzie znajduje się ten plik. Linki takie są w większości lekcji tego kursu. Użytkownik po kliknięciu ściąga i zapisuje taki plik na swoim komputerze lub od razu go otwiera bez zapisywania. Oczywiście musi mieć zainstalowany Excel.

 

Gdy publikujemy plik Excela jako stronę, jest on otwierany w przeglądarce i bez skopiowania go do Excela nie mamy możliwości dokonywania zmian.

 

Aby zapisać plik Excela jako stronę wybieramy polecenie ‘Zapisz jako’ a następnie: ‘Strona sieci Web’ lub ‘Jednoplikowa strona sieci Web’.

Bardziej popularna jest wersja htm/html.

 

 

 

 

Po wybraniu formatu zapisu jako htm/html będziemy mogli jeszcze zdecydować czy chcemy utworzyć stronę z całego skoroszyty czy tylko z zaznaczonego Arkusza.

Będziemy mogli także wprowadzić tagi, które pomogą użytkownikom odnaleźć nasz plik w Internecie korzystając z wyszukiwarek.

Wprowadzamy także Tytuł oraz Tytuł strony.

 

Plik zapisywany jest jako plik htm oraz katalog, w tym przypadku ‘Zeszyt1_pliki’, w którym są pliki np. obrazki z których będzie korzystał plik Zeszyt1.htm.

 

 

Poniżej plik Excela zapisany jako htm.

Dane Excela są publikowane jako tabelki wg aktualnego widoku. Jeżeli część danych była odfiltrowana nie zostaną one pokazane.

Arkusze możemy zmienić klikając na przyciski w lewym dolnym rogu ekranu.

 

 

Tabele przestawne także tracą wszystkie swoje funkcjonalności i pokazywane są jako płaskie tabele w takiej postaci jaka była w momencie zapisywania jako htm.

 

 

Dane można zaznaczyć i skopiować (Ctrl+C) a następnie wkleić do Excela (Ctrl+V), który poprawnie umieści je w wierszach i kolumnach, kopiując także formatowanie.