Analiza Danych

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Analiza Danych.xlsx tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2007: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2007.zip

 

Aby móc używać narzędzi Analizy Danych należy kliknąć przycisk ‘Microsoft Office’ i wybrać polecenie ‘Opcje programu Excel’.

 

 

Na karcie ‘Dodatki’ klikamy przycisk ‘Przejdź…’.

 

 

W oknie ‘Dodatki’ wybieramy ‘Analysis ToolPak’ i klikamy OK.

 

 

Analiza Danych będzie już dostępna, znajdziemy ją na karcie ‘Dane’.

 

 

Przykład 1.

(Arkusz z danymi: ‘Analiza Danych 1’)

(Arkusz z rozwiązaniem: ‘Analiza Danych 2’)

 

W pewnej firmie zauważono że istnieje duża zależność pomiędzy zmianą ceny a zmianą sprzedaży w sztukach.

Dane po kwartałach dla lat 2005-2009 przedstawione są w poniższej tabeli.

Przygotowano na ich podstawie wykres typu XY, dodano linię trendu i wyliczono funkcję opisującą tą zależność a także współczynnik R2.

Postanowiono posłużyć się Regresją aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej zależności.

 

Aby skorzystać ze szczegółowej analizy regresji, należy wybrać polecenie ‘Analiza Danych’ z karty ‘Dane’.

 

 

A w oknie ‘Analiza danych’ wybrać ‘Regresja’ i kliknąć OK.

 

 

W oknie ‘Regresja’ w okienku ‘Zakres wejściowy Y:’ wprowadzamy dane zmiany sprzedaży w sztukach (ponieważ są one wynikiem zmian cen).

W okienku ‘Zakres wejściowy X’ dane zmian cen (mamy na nie wpływ i to one powodują zmiany sprzedaży).

Zaznaczamy jeszcze ‘Zakres wyjściowy’ i wprowadzamy adres komórki pod tabelą z danymi.

 

 

Wyniki Regresji zostaną wprowadzone po kliknięciu OK.

Trzy z nich to dokładniejsze wartości, które mieliśmy już dostępne na wykresie: R kwadrat i współczynniki równania.

 

 

To co nas szczególnie interesuje to ‘Błąd standardowy’.

Dzięki współczynnikom równania będziemy mogli obliczyć zmianę sprzedaży dla zakładanego poziomu zmian cen.

 

Aby określić jak bardzo rzeczywisty wynik może różnić się od przewidywanego posłużymy się błędem standardowym.

Z prawdopodobieństwem 68% możemy stwierdzić że rzeczywista wartość zmiany sprzedaży będzie znajdować się w przedziale wynik równania +/- błąd standardowy.

Z prawdopodobieństwem 95% możemy stwierdzić że rzeczywista wartość zmiany sprzedaży będzie znajdować się w przedziale wynik równania +/- 2*błąd standardowy.

 

 

 

Osoby zainteresowane interpretacją pozostałych wyników oraz innych poleceń z menu ‘Analiza Danych’ odsyłam do podręczników statystyki.