Analiza Danych

 

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Analiza Danych.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Aby móc używać narzędzi Analizy Danych należy z Menu Narzędzia należy wybrać polecenie Dodatki…

 

 

W oknie ‘Dodatki’ wybieramy ‘Analysis ToolPak’ i klikamy OK.

Analiza Danych będzie już dostępna.

 

 

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Analiza Danych’)

 

W pewnej firmie zauważono że istnieje duża zależność pomiędzy zmianą ceny a zmianą sprzedaży w sztukach.

Dane po kwartałach dla lat 2004-2008 przedstawione są w poniższej tabeli.

Przygotowano na ich podstawie wykres typu XY, dodano linię trędu i wyliczono funkcję opisującą tą zależność a także współczynnik R2.

Postanowiono posłużyć się Regresją aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej zależności.

 

 

Aby skorzystać ze szczegółowej analizy regresji, należy wybrać polecenie ‘Analiza Danych’ z Menu ‘Narzędzia’.

 

 

W oknie ‘Analiza danych’ wybrać ‘Regresja’ i kliknąć OK.

 

 

Oknie ‘Regresja’ wprowadzamy w okienku ‘Zakres wejściowy Y:’ dane zmiany sprzedaży w sztukach (ponieważ są one wynikiem zmian cen).

W okienku ‘Zakres wejściowy X’ dane zmian cen (mamy na nie wpływ i to one powodują zmiany sprzedaży).

Zaznaczamy jeszcze Zakres wyjściowy i wprowadzamy weń adres komórki pod tabelą z danymi.

 

 

Wyniki Regresji zostaną wprowadzone po kliknięciu OK.

 

 

Trzy z nich to dokładniejsze wartości dla danych które mieliśmy już dostępne na wykresie: R kwadrat i współczynniki równania.

 

 

Tym co nas szczególnie interesuje będzie ‘Błąd standardowy’.

Dzięki współczynnikom równania będziemy mogli obliczyć zmianę sprzedaży dla zakładanego poziomu zmian cen.

Aby określić jak bardzo rzeczywisty wynik może różnić się od przewidywanego posłużymy się błędem standardowym.

Z prawdopodobieństwem 68% możemy stwierdzić że rzeczywista wartość zmiany sprzedaży będzie znajdować się w przedziale wynik równania +/- błąd standardowy.

Z prawdopodobieństwem 95% możemy stwierdzić że rzeczywista wartość zmiany sprzedaży będzie znajdować się w przedziale wynik równania +/- 2*błąd standardowy.

 

 

Osoby zainteresowane interpretacją pozostałych wyników odsyłam do podręczników statystyki.

 

 

                

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007