Solver

 

Przykład opisany w tej lekcji dostępny jest w arkuszu Excela: Solver.xls, tylko jego samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

W mojej praktyce biznesowej nie zdarzyło mi się używać Solvera ani poznać nikogo kto używałby go do rozwiązywania realnych problemów korporacji.

Natomiast bardzo często jego znajomość wymagana jest przez ambitnych nauczycieli akademickich i głównie do studentów takich nauczycieli skierowana jest ta lekcja.

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Solver’)

 

Aby mieć możliwość używania Solvera należy wybrać z Menu Narzędzia polecenie ‘Dodatki…’.

 

 

A następnie wybrać ‘Dodatek Solver’ i wcisnąć ‘OK’.

 

 

Od tego momentu dodatek ‘Solver’ powinien być dostępny w Menu Narzędzia.

 

 

W poniższym przykładzie mamy do dyspozycji budżet w wysokości 100mln USD i trzy projekty, które możemy sfinansować.

Każdy projekt może zostać sfinansowany w dowolnym zakresie, ale niewłaściwie dobrana wielkość inwestycji może powodować straty firmy które mogą nawet znacznie przekroczyć samą inwestycję.

Najbardziej prawdopodobny zysk lub strata jaką każdy z tych projektów przyniesie znajduje się w linii 7.

 

Po uruchomieniu narzędzia Solver wyświetlone zostanie okno ‘Solver Parametry’ pokazane na poniższym rysunku.

Komórka celu to suma zysku z wszystkich projektów.

Komórki zmienne to wysokości inwestycji jakie możemy ponieść.

Warunki ograniczające: żadna z inwestycji nie może być ujemna i budżet jaki mamy do wydania (F6) jest mniejszy bądź równy 100.

 

 

Warunki dodajemy poprzez kliknięcie przycisku dodaj i wprowadzeniu każdego warunku osobno w oknie przedstawionym poniżej.

 

 

Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy polecenie ‘Rozwiąż’.

Zostaje wyświetlone okno ‘Solver – Wyniki’, które pozwala nam wybrać czy chcemy zachować rozwiązanie czy też powrócić do oryginalnych cyfr.

 

 

Jak widać ostateczne rozwiązanie nie wykorzystuje całości dostępnego budżetu.

Dlatego też bardzo ważna jest precyzja podczas dodawania warunków, gdybyśmy zamiast <=100 wybrali tylko =100, wynik byłby niepoprawny.

 

 

 

Możemy myśleć o narzędzie Solver jako o bardziej rozbudowanej opcji polecenia ‘Szukaj Wyniku’ opisanej w poprzedniej lekcji.

W przykładzie opisanym w poprzedniej lekcji mogliśmy sami dojść do końcowego wyniku metodą prób i błędów, a polecenie ‘Szukaj Wyniku’ pozwoliło nam jedynie przyspieszyć ten proces.
W przypadku tego zadania znalezienie wyniku bez użycia Solvera wymagało by znajomości metod rozwiązywania układów równań kwadratowych dla wielu zmiennych bądź godzin spędzonych na rozwiązanie metodą prób i błędów.

 

W ramach programu Excel na Twoim komputerze został zainstalowany plik SOLVSAMP.XLS zawierający wiele przykładów zadań dla Solvera, wraz z ich szczegółowym opisem.

Aby go znaleźć posłuż się poleceniem ‘Wyszukaj’ z menu Start Winodwsa.

 

             

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007