Tabela

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabela.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Dzięki poleceniu ‘Tabela’ możemy wykonać symulację wielu rozwiązań formuły dla 2 zmiennych. Ten sam efekt moglibyśmy uzyskać używając kombinacji odpowiedniego adresowania względnego i bezwzględnego formuły i kopiując ją na całą tabelę. Jedyny powód dla jakiego jednak warto poznać tą funkcjonalność Excela jaki ja widzę to fakt, że możemy otrzymać od kogoś arkusz ją wykorzystujący i warto byłoby wtedy wiedzieć z czym mamy do czynienia.

 

Przykład 1.

(Arkusz: ‘Tabela’)

 

Zaczniemy od bardzo prostego przykładu, w którym przygotujemy tabliczkę mnożenia używając polecenia ‘Tabela…’.

W komórce B5 wprowadzamy formułę mnożenia komórek B2 i B3, to jakie wartości się w nich znajdują nie ma znaczenia, komórki te mogą być nawet puste.

 

 

Zaznaczamy całą tabelę i z Menu ‘Dane’ wybieramy polecenia ‘Tabla…’.

 

 

W oknie ‘Tabela’ w okienku ‘Wierszowa komórka wejściowa’ wprowadzamy adres komórki formuły, która ma być zastępowana kolejnymi danymi z wiersza nr. 5 (zaznaczonymi zielonym tłem).

W okienku ‘Kolumnowa komórka wejściowa’ wprowadzamy adres komórki która ma być zastępowana danymi z kolumny B  (zaznaczonymi zielonym tłem).

Wciskamy przycisk ‘OK’.

 

 

We wszystkich komórkach tabeli wyświetla się {=TABELA(B2;B3)}

 

 

Gdybyśmy chcieli dokonać zmian w formule należałoby to zrobić w komórce B5.

Nie można zmienić jednej z komórek tabeli lub jakiejkolwiek jej części, jeśli tego spróbujemy wyświetli się komunikat ‘Nie można zmienić części tabeli.’

 

 

Jeżeli zdecydujemy się usunąć tabelę należy zaznaczyć wszystkie komórki wchodzące w jej skład (od C6 do K14) i skasować całą tabelę np. wciskając przycisk Del.

 

 

Przykład 2.

(Arkusz: ‘Tabela’)

 

W tym przykładzie wykorzystamy nieco bardziej skąplikowaną formułę ale dokładnie te same zasady tworzenia Tabeli.

Bank oferuje lokatę o stałym oprocentowaniu 5%, którą można zawrzeć na okres 1,2,3,4 lub 5 lat, a odsetki naliczane są co roku.

Chcielibyśmy wypełnić poniższą tabelę informacją dla potencjalnych klientów, jaką kwotę otrzymają w zależności od wpłaconej kwoty i długości lokaty.

W komórce N21 znajduje się formuła obliczająca kwotę jaką uzyskamy wpłacając 1000zł na rok (znak ^ oznacza potęgę i wprowadza się go trzymając wciśnięty Shift i wciskając 6).

(1+5%) podnoszone jest do takiej potęgi równej długości okresu lokaty, bo tyle razy kwota będzie oprocentowywana.

 

 

Zaznaczamy tabelę, wybieramy polecenie ‘Tabela’ z Menu ‘Dane’.

Wierszowa komórka wejściowa to ilość lat czyli komórka N17 (lata znajdują się w wierszy 21).

Kolumnowa komórka wejściowa to kwota początkowa czyli komórka N18 (kwoty znajdują się w kolumnie N).

Klikamy ‘OK’.

 

 

Tabela jest już gotowa.

 

 

Ten sam efekt można uzyskać wprowadzając do komórki O22 formułę =$N22*(1+5%)^O$21 i kopiując ją na resztę tabeli.

 

 

 

               

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007