Zmiany w Menu i Własne Ikony

 

Menu z poleceniami oraz paski z ikonami mogą być modyfikowane przez użytkownika tak, aby ułatwić mu szybki dostęp do poleceń, których często używa.

 

Klikając w Menu prawym klawiszem myszy (np. w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem) i wybierając polecenie ‘Dostosuj’ uzyskamy dostęp do okna ‘Dostosowywanie’.

 

 

Okno Dostosowywanie ma 3 zakładki:

Paski narzędzi        – udostępnia wybieranie całych grup ikon, które mają być widoczne.

Polecenia                – udostępnia wybieranie poszczególnych ikon, które mają być widoczne

Opcje                      – opcje widoków ikon i menu

 

Na zakładce Opcje moim zdaniem najkorzystniejsze jest wybranie opcji tak jak na poniższym obrazku. Szczególnie polecam zaznaczenie opcji ‘Zawsze pokazuj pełne menu’, dzięki temu układ poleceń w Menu zawsze będzie wyglądał tak samo.

 

 

Karta ‘Polecenia’ jest najbardziej użyteczna, zmieniając kategorie w lewej części okna z prawej można wybierać ikony, które chcielibyśmy przenieść do paska z ikonami.

Aby ikona pokazała się na pasku ikon, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybraną ikonę i trzymając cały czas wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągnąć ikonę w miejsce gdzie byśmy chcieli, aby się znalazła.

W analogiczny sposób możemy ‘wyczyścić’ pasek ikon z poleceń, których nie używamy, robiąc tym samym miejsce na te często używane. Mając otwarte okno ‘Dostosowywanie’ klikamy na rzadko lub wcale nieużywaną ikonę i przytrzymując lewy klawisz myszy wciśnięty przeciągamy ikonę na okno ‘Dostosowywanie’. Można bez obaw wyrzucać ikony, gdyż zawsze łatwo możemy je przywrócić.

 

 

Ikony, które zdecydowanie warto mieć na pasku ikon:

 

*  - Ustaw obszar wydruku (patrz lekcja ‘Drukowanie’)

 

* - Wklej wartości (patrz lekcja ‘Kopiowanie’)

 

 - Śledź poprzedniki, Śledź zależności, Usuń wszystkie strzałki (patrz lekcja ‘Śledzenie odwołań’)

 

 - Autofiltr (patrz lekcja ‘Filtr’)

 

 - Zablokuj okienka (patrz lekcja Blokowanie okienek / podział okienek)

 

 

 

Własne ikony

 

Możemy też mieć na pasku ikon ikony do których przypiszemy makra. W tym celu z kategorii ‘Makra’ przeciągamy na pasek ikon ‘Przycisk niestandardowy’ (pokazany na powyższym rysunku).

 

Ikonę przycisku niestandardowego możemy zmienić na inną, w tym celu mając widoczne okno ‘Dostosowywanie’ należy kliknąć ikonę przycisku niestandardowego prawym klawiszem i z Menu, które się pokaże, wybrać opcję ‘Zmień obraz przycisku’ po czym wybrać ikonę która będzie się nam kojarzyła z makrem przypisanym do tego przycisku.

Proponuje wybrać np. świnie.

 

 

Po zmianie ikony, mając cały czas otwarte okno ‘Dostosowywanie’ klikamy ikonę naszego przycisku niestandardowego jeszcze raz prawym klawiszem i wybieramy opcję ‘Edytuj obraz przycisku’. Wyświetli się okno: ‘Edytor przycisków’. Proponuje pomalować świnie np. na różowo.

 

 

(Podczas kursów Excela, które prowadzę, malowanie świni na różowo jest zazwyczaj najszerzej komentowanym ćwiczeniem.

W przeciwieństwie do innych ćwiczeń, często też pobudza kreatywność, widziałem już świniozebry oraz dzikie świnie z krwią ociekającą z kłów.)

 

 

Na koniec, aby przygotowany z takim trudem przycisk miał jakieś praktyczne zastosowanie, a nie tylko był ozdobą naszego Excela, klikamy go jeszcze raz prawym przyciskiem myszy i wybieramy ‘Przypisz marko...’

W oknie ‘Przypisz makro’ wybieramy wcześniej przygotowane makro, które ma być uruchamiane po kliknięciu ikony.

 

 

 

 

Własne Menu

 

Możemy też utworzyć własne menu. W tym celu w oknie ‘Dostosowywanie’ na karcie ‘Polecenia’ wybieramy Kategorie ‘Nowe menu’ i przeciągamy ‘Nowe menu’ z okienka ‘Polecenia:’ do Menu.

 

 

Mając cały czas widoczne okno ‘Dostosowywanie’ klikamy w ‘Nowe menu’ prawym klawiszem i zmieniamy nazwę ‘Nowe menu’ na inną.

 

 

Ostatnim etapem przygotowywania własnego menu będzie dodanie do niego ‘Niestandardowych elementów menu’, zmiany ich nazw, dołączenie do nich ikon i przypisanie do nich makr.

 

 

 

 

Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007