Formularz

 

Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Formularz.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji.

Przykłady dla wszystkich lekcji szkolenia Excel 2003: ExcelSzkolenie.pl Cwiczenia Excel 2003.zip

 

Przykład 1.

(Arkusz ‘Formularz’)


W przykładzie do tej lekcji posłużymy się tabelą zawierającą dane o 30 przedstawicielach handlowych, ilościach klientów których obsługują i sprzedaży którą udało im się wygenerować.

Dane zgromadzone w jednej z linijek takiej tabeli są nazywane rekordem, ta tabela ma więc 30 rekordów, w dalszym opisie będziemy posługiwali się tym terminem.

 

 

Aby móc skorzystać z polecenia Formularze każda z kolumn naszej tabeli musi mieć nagłówek, a dane w tabeli nie mogą być przedzielone pustymi wierszami lub kolumnami.

Ustawiamy aktywną komórkę wewnątrz tabeli z danymi. Wybieramy z Menu ‘Dane’ polecenie ‘Formularz…’

 

 

 

Otwarte zostaje okno formularza w którym korzystając z przycisków ‘Znajdź poprzedni’ i ‘Znajdź następny’ możemy przeglądać dane z naszej tabeli, taki sam efekt daje przewijanie paska przy użyciu strzałek.

Nagłówek okna jest nazwą Arkusza w którym znajduje się tabela z danymi.

Formularz sam czyta wszystkie nagłówki kolumn i umieszcza je jako opisy.

Przycisk ‘Nowy’ umożliwia dopisanie kolenego rekordu do tabeli, nowy wpis pojawi się na końcu tabeli.

 

 

Przycisk ‘Usuń’ umożliwia skasowanie aktualnie wyświetlanego rekordu, zostaje wtedy usunięta cała linijka w tabeli.

UWAGA, działania tego nie można cofnąć za pomocą plecenia ‘Cofnij’, przycisk ‘Przywróć’ na Formularzu także będzie nieaktywny.

Przed nieodwracalnym usunięciem rekordu, wyświetlone zostanie okno z pytaniem o potwierdzenie tego polecenia.

 

 

Dane możemy także edytować bezpośrednio w komórkach, jeżeli chcemy aby zmiana została zachowana musimy przejść do następnego rekordu używając zaznaczonej na poniższym rysunku na zielono strzałki a nie przycisku ‘Znajdź następny’, który powoduje przywrócenie oryginalnych danych.

Jeżeli podczas wprowadzania danych w rekordzie, będziemy chcieli przywrócić oryginalne dane wystarczy użyć przycisku ‘Przywróć’, który działa jak przycisk cofnij .

 

 

Możemy też przeglądać bądź zmieniać tylko przefiltrowane uprzednio dane. Aby przefiltrować dane klikamy przycisk ‘Kryteria’.

Kryteria możemy wprowadzić dla dowolnej liczby pól na raz. W poniższym przykładzie wprowadzono kryterium dla kolumny Miasto.

Po kliknięciu przycisku ‘Znajdź następny’ przejdziemy do ekranu umożliwiającego przeglądanie i edycje rekordów spełniających to kryterium.

 

 

Poniżej ekran Formularza pokazujący rekord 9 z całkowitej liczby 30 rekordów.

Aby zmienić kryteria klikamy przycisk ‘Kryteria’.

 

 

Teraz chcemy przejrzeć rekordy z tymi przedstawicielami handlowymi którzy obsługują co najmniej 60 klientów, a ich roczna sprzedaż przekroczyła milion złotych.

Klikamy ‘Znajdź następny’.

 

 

Poniższy rekord spełnia oba te warunki.

 

 

9 z 30 oznacza że jest to 9 rekord naszej tabeli spośród 30 rekordów w sumie, nie znaczy to wcale że 9 z 30 rekordów spełnia nasze kryteria, ta wiadomość nie jest podawana przez Formularz.

Aby sprawdzić ile rekordów spełnia te warunki sugeruje posłużyć się autofiltrem.

Autofiltr wydaje się też skuteczniejszą i szybszą metodą pracy na takiej liście danych, ale każda metoda ma swoich zwolenników, zapewne więc dlatego istnieją także zwolennicy używania Formularza.

 

 

                

   Szkolenie Excel 2003                            Szkolenie Excel 2007